MRiT: 157 decyzji, inwestycje na kwotę 5,6 mld zł.

  • 4 lipca 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

157 decyzji, inwestycje na kwotę 5,6 mld zł, 1 521 nowych miejsc pracy – to wyniki Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) w pierwszym półroczu 2022 r.
Inwestycje w 2021 r.

Ubiegły rok był rekordowy pod względem wartości inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji i programu grantowego oraz rekordowy jeśli chodzi o liczbę decyzji i deklarowanych miejsc pracy w PSI.

W PSI wydano 713 decyzji o wsparciu na kwotę ponad 37,1 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali powstanie 16 831 nowych miejsc pracy.

Z programu grantowego zawarto 18 umów o udzielenie dotacji na inwestycje o łącznej wartości 11 395 mln zł. Przedsiębiorcy zobowiązali się do utworzenia 29 640 nowych miejsc prac.

Polska atrakcyjna dla inwestorów

Według najnowszego raportu UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju), Polska pozostaje najatrakcyjniejszym rynkiem inwestycyjnym w regionie i trzecim najbardziej atrakcyjnym w Unii Europejskiej.

Na całym świecie bezpośrednie inwestycje zagraniczne warte były w 2021 r. 1,58 bln dolarów. To o 64 proc. więcej, niż rok wcześniej. Wartość BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) w Polsce była rekordowo wysoka i wyniosła 24,8 mld dolarów. Rok wcześniej było to 13,8 mld dolarów.

Wyniki PSI za pierwsze pół roku 2022
Od stycznia do czerwca 2022  r. wydano 157 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości 5 578 mln zł z równoczesną deklaracją utworzenia 1 521 nowych miejsc pracy.

Największa wartość inwestycji w 2022 r. dotyczy takich sektorów jak żywność wysokiej jakości (917 mln zł nakładów) oraz sektora profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (514 mln zł nakładów).

Spadek liczby wydanych decyzji (porównując pierwsze półrocze tego roku i ubiegłego roku) wynika z efektów, jakie spowodował atak zbrojny Rosji na Ukrainę.

Udział polskiego sektora MŚP w liczbie projektów na koniec czerwca 2022 r. wyniósł 60%. Deklarowana wartość inwestycji to 924 mln zł (udział 17%). Udział tych firm w tworzeniu nowych miejsc pracy to 28%.

Inwestycje w Polsce

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (od września 2018 r. do końca czerwca 2022 r.) wydano łącznie 1 677 decyzji o wsparciu na 79 mld zł deklarowanej wartości inwestycji oraz 33 114 nowych miejsc pracy.

Projekty z polskim kapitałem stanowią obecnie 73% wszystkich inwestycji realizowanych na terenie PSI, a ich łączna wartość to 30,2 mld zł, co przekłada się na 11 582 nowe miejsca pracy.

W ramach Programu grantowego, od 2016 r. zawarto w sumie 62 umowy. Łączna wartość zadeklarowanych nakładów na te inwestycje wynosi 21 960 mln zł. Zadeklarowano utworzenie 15 136 nowych miejsc pracy.

Geneza PSI

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju. A nie jak wcześniej, tylko na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w PSI. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI, zarządzając poszczególnymi jej częściami.

Program grantowy

Instrument umożliwia wsparcie nowych projektów inwestycyjnych, szczególnie istotnych dla polskiej gospodarki. Jego głównym celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności naszej gospodarki. Z programu możliwe jest dofinansowanie dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Budżet programu to prawie 2,6 mld zł. Okres obowiązywania programu został wydłużony do 2030 r.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów