Wczoraj, 10 stycznia, Heritage Foundation i Wall Street Journal ogłosiły doroczny Index of Economic Freedom 2013. Polska awansowała z 64. na 57. miejsce.

- Globalny postęp w kierunku wolności gospodarczej będzie nadal zatrzymywany - piszą w komentarzu redaktorzy 19. edycji Indeksu Wolności Gospodarczej .

Wskaźnik wolności gospodarczej dla świata wynosi 59,6 punktów i jest tylko o jedną dziesiątą punktu powyżej średniego wyniku z 2012 roku. Jest lepiej, ale od osiągnięcia największego poziomu wolności w 2008, wolność gospodarcza systematycznie jest ograniczana. Wśród 177 krajów w rankingu 2013 lepsze wyniki wobec roku poprzedniego uzyskało 91 krajów, gorsze wyniki ma 78 państw. Na plus należy zaliczyć, że globalna średnia wydatków rządowych jest niższa. Niestety, niższe wydatki państw zostały połączone z dalszą regulacją. Wiele państw podniosło płace minimalne i usztywniło rynek pracy.

Polska zajęła 57 miejsce na świecie (na 177 badanych krajów) i w porównaniu do ubiegłego roku awansowała o 7 miejsc. Polska osiągnęła lepszy wynik w porównaniu do 2012 roku o 1,8 pkt. otrzymując łącznie 66 punktów. Poprawa nastąpiła m.in. w łatwości prowadzenia biznesu. Swoboda handlu jest bardzo dobre oceniana - zajmujemy tutaj 11 pozycję na świecie. W obszarach praw własności oraz poziomu korupcji zajęliśmy odpowiednio 42 i 40 lokatę.

Pośród państw europejskich Polska zajmuje 26 miejsce na 43 badanie kraje i ma wynik powyżej globalnej średniej. Autorzy Indeksu zwracają jednak uwagę na zagrożenia polskiej gospodarki, m.in. wysoki deficyt budżetowy, wzrost zadłużenia publicznego oraz niewydajny wymiar sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o wydatki publiczne Polska zajmuje dopiero 140 miejsce na 177 badanych państw.

W Polsce partnerem strategicznym raportu jest fundacja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców - Warsaw Enterprise Institute