Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zaprezentują 3 grudnia wyniki badania opinii inwestorów zagranicznych, przeprowadzonego we współpracy z firmą doradczą Grant Thornton i bankiem HSBC.

Podczas badania inwestorzy zagraniczni ocenili 27 czynników, które w największym stopniu decydują o jakości klimatu inwestycyjnego w Polsce. Prezentacja wyników badania nastapi 3 grudnia o godz. 11:00, w siedzibie HSBC Bank Polska S.A. (budynek Rondo 1 przy Rondzie ONZ w Warszawie, 22 piętro).

Rejestracja trwa do 1 grudni 2015 roku.