W styczniu 6 inwestorów obsługiwanych przez PAIiIZ stworzy 1/4 miejsc pracy powstały w wyniku wszystkich ubiegłorocznych projektów. Agencja liczy w 2013 roku na projekty warte ponad prawie 16 mld złotych. 

Tylko w styczniu 2013 roku Agencja zamknęła już 6 projektów o łącznej wartość ponad 188 mln euro i docelowym zatrudnieniu 2 691osób co stanowi 25 proc. liczby nowych miejsc pracy, jakie Agencja pozyskała w całym 2012 roku. Obecnie PAIiIZ prowadzi 152 projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 3,8 mld euro, które mogą stworzyć 26 900 miejsc pracy.

Obecny na spotkaniu prof. Zbigniew Zimny ekspert ONZ ds. BIZ  skomentował szacunkową wartość napływu BIZ do Polski opublikowaną przez UNCTAD w styczniu. Według danych UNCTAD napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski  w 2012 roku miałby wynieść 4,1 mld dolarów. UNCTAD w swoim raporcie nie zdążył jednak uwzględnić najnowszych danych NBP, według których napływ BIZ do listopada 2012 wyniósł 5,6 mld USD. Według prof. Zimnego na niski rezultat w ogromnym stopniu wpłynęła jedna transakcja księgowa z  lutego 2012 r. o wartości ok. 5,2 mld USD. Miała ona charakter kapitału w tranzycie. Według Zbigniewa Zimnego gdyby z danych NBP usunąć odpływ kapitału z tej jednej transakcji, poziom BIZ wyniósłby około 10,8 mld USD.

Profesor Zimny na podstawie napływu BIZ do Polski w analogicznych miesiącach lat ubiegłych oszacował, iż napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w grudniu 2012 roku wyniesie ok. 1mld USD, czyli łącznie w roku 2012 uzyskamy wynik na poziomie ok. 11,8 mld USD.  z uwzględnieniem dużej transakcji z I kwartału

- 12 mld USD to prawie w całości były inwestycje nowe, w nowe miejsca pracy, także wynik jest niezły – powiedział profesor  Zimny.

Znaczny napływ BIZ do Polski w 2012 r. potwierdza również wzrost zasobu BIZ w Polsce ze 198 mld USD na koniec 2011 roku do 219 USD na koniec trzeciego kwartału 2012 roku (tzw. międzynarodowa pozycja inwestycyjna) – dodał.

Do spokoju skłaniają również wyniki PAIiIZ. Jak powiedziała Iwona Chojnowska – Haponik, dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, PAIiIZ w 2011 roku zakończyła 53 projekty o łącznej wartości 1170,5  mln euro, zaś w 2012 roku 53 projekty o wartości 1236,3 mln euro.

Pozytywnie nastrajają również rankingi opublikowane przez Ernst & Young oraz Deloitte. W raporcie Ernst & Young Polska została uznana za drugi najbardziej perspektywiczny dla inwestycji w Europie rynek zaś według raport Deloitte Polska zajęła 14. miejsce na świecie i 2. miejsce po Niemczech w Europie pod względem konkurencyjności branży produkcyjnej.

Prezes PAIiIZ Sławomir Majman zapowiedział również, że od tego roku Agencja zamierza wznowić liczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Wyniki za 2013 rok poznamy już na początku przyszłego roku.