Nowa ustawa o OZE nadal budzi mieszane emocje, ale projekt docenił Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO). List gratulacyjny w tej sprawie przedstawiciele MG otrzymali podczas tegorocznych targów POLEKO 2012 w Poznaniu. 

Branża poparła m.in. włączenie do dokumentu przepisów, które promują OZE i zwiększą wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej. Zdaniem ZP FEO w dalszych pracach nad projektem ustawy o OZE należy w szczególności wzmacniać i chronić nowe instrumenty wsparcia dla mikro i małych instalacji OZE. Można to osiągnąć m.in. przez uproszczenie procedur administracyjnych, niższe koszty przyłączenia do sieci oraz zaproponowany, po raz pierwszy w Polsce, system stałych taryf typu Fit (Feed-in-tariff).

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej we współpracy ze Związkiem Zawodowym Budowlani, Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki I Telekomunikacji, Koalicją Klimatyczną, Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki oraz Stowarzyszaniem Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, przedstawił także swoje  stanowisko w sprawie projektu ustawy o OZE.