Spółki ASTI i Sonoco Poland - Packaging Services otrzymały zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomiczne. 

W związku z budową nowego zakładu opakowań w Kutnie Sonoco Poland - Packaging Services zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 17,4 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 25 pracowników (do 31 grudnia 2014 r.) i utrzymać zatrudnienia na tym poziomie do końca 2019 roku.
Z kolei planowana inwestycja ASTI polegać będzie na budowie i wyposażeniu hali produkcyjnej w Przykonie wraz z zapleczem socjalnym, magazynem oraz nowoczesnym laboratorium. Spółka zajmie się produkcją i sprzedażą dodatków do żywności. ASTI zamierza wprowadzić na rynek szeroką gamę przypraw i mieszanek przyprawowych. W związku z inwestycją ASTI poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 mln zł (do końca 2016), oraz zatrudni co najmniej 5 nowych pracowników (do 1 września 2014).