Krakowski Park Technologiczny wydał kolejne zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Firma Radionika otrzymała zezwolenie piąte zezwolenie w 2014 roku.

W ramach inwestycji Radionika wybuduje obiekt biurowy oraz zakupi sprzęt pomiarowy i diagnostyczny i prowadzić będzie prace badawczo-rozwojowe. Spółka zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 10 mln zł oraz utworzyć co najmniej 4 nowe miejsca pracy. Swój projekt realizować będzie na terenie strefy w Krakowie-Śródmieściu.

Radionika jest producentem i dostawcą urządzeń radiokomunikacyjnych dla kolejnictwa.