Echo Investment wciąż czeka na decyzję władz Krakowa w sprawie postawienia w miejsce hotelu Cracovia  centrum handlowego Nowa Cracovia. W międzyczasie na zlecenie dewelopera przeprowadzono badanie wśród mieszkańców miasta, co chcieli by, aby zrobiono z Cracovią. W badaniu opinii przeprowadzonym przez TNS Polska na zlecenie Echo Investment, krakowianie w dużej mierze poparli pomysł zastąpienia budynku nieczynnego od dwóch lat hotelu przez Nową Cracovię. 

Z wyników badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Echo Investment wynika, że 65 proc. mieszkańców Krakowa uważa, że istniejący od lat 60-tych budynek dawnej Cracovii należy rozebrać i na jego miejscu wybudować nowy obiekt. Przeciwnego zdania był co czwarty badany (25 proc.), a co dziesiąty (10 proc.) udzielając odpowiedzi na pytanie ankieterów o dalsze losy b. hotelu, stwierdzał, że jest mu to obojętne lub nie ma zdania.

Jeszcze większe poparcie niż pomysł zastąpienia starego obiektu, zyskał projekt Nowej Cracovii, który inwestor zaprezentował mieszkańcom miasta na początku czerwca. Projekt przygotowany przez architektów działających pod kierownictwem prof. Cęckiewicza spodobał się 66 proc. krakowian. Wizualizacje zaprezentowane przez planującą budowę Nowej Cracovii spółkę Echo Investment nie podobały się co trzeciemu badanemu (30 proc.).

Mieszkańcy miasta mieli również możliwość wyboru działalności i funkcji, które mogłyby pojawić się w Nowej Cracovii. Wśród możliwości najczęściej wskazywanych przez badanych, zwyciężył wielofunkcyjny dom handlowy, oferujący również możliwość skorzystania z takich usług jak kino, restauracja, kawiarnia, siłownia, fitness, czy galeria sztuki. Taka oferta Nowej Cracovii zyskała poparcie 66 proc. mieszkańców. Co czwarty badany (24 proc.), wskazywał na inne możliwości, takie jak np. kultura, sport, hotel, parking, czy biurowiec. 6 proc. badanych trudno było dokonać jakiegokolwiek wyboru, lub nie odpowiedziało na to pytanie. Mieszkańcy Krakowa zdecydowanie opowiedzieli się za wielofunkcyjnym domem handlowym (dwie trzecie poparcia), choć mieli do wyboru również tradycyjną galerię handlową i hipermarket (4 proc. poparcia).

Jednoznaczną opinię krakowianie wyrazili również w odpowiedzi na pytanie dotyczące zainteresowania przyszłością obiektu niszczejącego przy Błoniach. Aż trzy czwarte z nich (75 proc.) potwierdziło, że interesują się planami inwestycyjnymi dotyczącymi zagospodarowania terenu byłego hotelu Cracovia.

Ankieterzy pytali także o częstotliwość korzystania z galerii handlowych. 67 proc. krakowian odwiedza galerie handlowe przynajmniej raz w tygodniu. Aż dziewięciu na dziesięciu potwierdziło (89 proc.) robi to przynajmniej raz w miesiącu. Zaledwie 3 proc. badanych stwierdziło, że w ogóle nie korzystają z takich obiektów.

Badanie TNS Polska zostało przeprowadzone metodą CATI w czerwcu 2013 roku, na 500-osobowej próbie dorosłych mieszkańców Krakowa.