14 hektarów Kompleksu "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostanie uzbrojonych i przygotowanych na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Prezydent Koszalina Piotr Jedliński  oraz Tomasz Sobieraj, wicemarszałek zachodniopomorski i Janina Ciesiołkiewicz, skarbnik miasta, podpisali 8 listopada umowę o dofinansowanie inwestycji wartej 24 120 755,92 zł.

W ramach projektu realizowanego w rejonie ulic Lechicka/Szczecińska powstanie wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (jak np. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czy sieci wodociągowej).

Teren przeznaczony pod inwestycję jest strategiczny dla dalszego rozwoju gospodarczego Koszalina ze względu na dogodne położenie komunikacyjne, tj. bliskie sąsiedztwo budowanego węzła  drogi ekspresowej S6. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność inwestycyjną regionu i zachęci małe i średnie przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej i usługowej do rozwoju swojej działalności na tym terenie, co w konsekwencji przełoży się na powstanie nowych miejsc pracy.  Zakończenie inwestycji planowane jest w 2020 roku.

Zainteresowanie terenami inwestycyjnymi deklarują przedsiębiorcy z branż: metalowej, maszynowej, przemysłu drzewnego, branży medycznej, elektromaszynowej, informatycznej, elektronicznej, tworzyw sztucznych, przemysłu szklarskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.12 RPO Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, zostanie dofinansowany w 85% do wartości prawie 13 mln zł.