W ramach Klastra Silesia Automotive powstanie baza poddostawców i dostawców usług związanych z produkcją metalową dla sektora motoryzacyjnego. Działające w ramach Klastra podmioty planują także intensyfikację współpracy handlowej wśród firm.

Platforma Silesia Automotive jest inicjatywą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, InnoCo  oraz Landster Business Development Center. Celem Klastra jest wykreowanie województw śląskiego i opolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji branży motoryzacyjnej. Zadaniem „Silesia Automotive” jest również zbudowanie wspólnie z partnerami silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi. Na terenie województw śląskiego i opolskiego działa ponad 150 średnich i dużych firm branży motoryzacyjnej. Kilkaset dostawców codziennie produkuje wysokojakościowe produkty i usługi. Platforma dedykowana jest wszystkim podmiotom działającym w branży motoryzacyjnej.

W ramach Klastra od 30 czerwca działanie rozpoczęła grupa „Metale w motoryzacji”. W ocenie firm zaangażowanych w jej prace potrzebna jest większa integracja na poziomie poddostawców i dostawców. Ważna jest również współpraca na rzecz wypracowania modelu biznesowego, który pozwoli na poprawę pozycji na rynku i przyniesie nowe szanse na rozwój producentów. Grupa „Metale w motoryzacji” będzie, wiec forum na którym przygotowane zostaną nowe standardy działania dzięki którym poprawi się operatywność firm z sektora. Pierwszą inicjatywą w ramach grupy jest przygotowanie listy dostawców i poddostawców wraz z bazą kompetencji, co pozwoli we właściwy sposób zaprezentować ofertę handlową i skuteczniej dotrzeć do klientów.