W październiku i listopadzie miasto Dąbrowa Górnicza zaplanowało dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanych.

Nieruchomość zabudowana  szybem KWK „Paryż” z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz usługi, w tym również terenowe obiekty sportowo-rekreacyjne.

Termin przetargu wyznaczony na 24.10.2017 r.

Oraz nieruchomość położona z ścisłym centrum miasta przy ul. 3 Maja 21 sklasyfikowana jako teren usług publicznych i komercyjnych, na którą przetarg odbędzie się 21.11.2017 r.