Agencja Rozwoju Przemysłu, zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC wydała pierwsze zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie w Częstochowie. Firmy mają zainwestować prawie 29 mln zł i utworzą blisko 200 nowych miejsc pracy.

Zapowiedź rozpatrzenia pierwszych wniosków inwestorskich przez ARP S.A. do końca czerwca padła 6 czerwca w czasie podpisania w Urzędzie Miasta Częstochowy trójstronnego porozumienia o współpracy między zarządami strefy mieleckiej, katowickiej i Miastem Częstochową.   

26 czerwca Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec wydała kolejne pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, w tym dla dwóch pierwszych inwestorów w utworzonej niedawno podstrefie EURO-PARK Mielec na terenie Częstochowy.
W Częstochowie, w rejonie ul. Korfantego i Koksowej  zainwestują dwie polskie firmy: Retail Service oraz X-KOM.

Równolegle - w czasie czwartkowej sesji - Rada Miasta Częstochowy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego granicami mieleckiej strefy.

Głównym przedmiotem działalności X-KOM - firmy mającej swoją główną siedzibę w Częstochowie - jest sprzedaż sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania. Na terenie podstrefy przedsiębiorca planuje budowę nowoczesnego centrum obsługi logistycznej, magazynowej oraz usług okołosprzedażowych dla producentów i importerów sprzętu IT, RTV, AGD w ramach outsourcingu. Spółka zamierza również rozpocząć działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania  sprzętu IT. Warto dodać, że X-KOM jest sponsorem strategicznym RKS Raków Częstochowa.

Retail Service specjalizuje się w handlu sprzętem IT. W ramach dywersyfikacji działalności przedsiębiorca na terenie częstochowskiej podstrefy planuje utworzenie nowoczesnego centrum zaawansowanych usług informatycznych, księgowych i usług wsparcia sprzedaży.

Zgodnie ze zgłoszonymi projektami obie firmy utworzą 190 nowych miejsc pracy i zainwestują prawie 29 mln zł. Powstała w marcu częstochowska podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec obejmuje 34,4 hektarów terenów poprzemysłowych po byłej hucie "Częstochowa".