Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała kolejne trzy zezwolenia na prowadzenie działalności w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Dwa z nich to nowe inwestycje, jedno – reinwestycja.

PSWM Polska Spiżarnia Wyrobów Mięsnych sp. z o.o sp.k. - przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą na terenie Podstrefy Łuków położonej w miejscowości Łazy. Planowane przedsięwzięcie na terenie TSSE polegać będzie na produkcji szynek długo dojrzewających.

MKL sp. z o.o. - przedsiębiorca będzie działał również na terenie Podstrefy Łuków położonej w miejscowości Łazy. Planowane przedsięwzięcie na terenie Strefy polegać będzie na produkcji instalacji przemysłowych do oczyszczania spalin i konstrukcji wsporczych.

BAGPAK POLSKA sp. z o.o. - inwestor prowadzi już działalność na terenie Podstrefy Stalowa Wola. Nowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowej hali produkcyjno-magazynowej przylegającej do aktualnie użytkowanego obiektu w Stalowej Woli wraz  z placami i drogami oraz instalacjami nowej linii do produkcji opakowań do napojów.

W ramach nowych zezwoleń wydanych w TSSE przedsiębiorcy zainwestują blisko 190 mln zł i zatrudnią co najmniej
85 pracowników.

Zarządzający TSSE udostępnia potencjalnym inwestorom tereny pod inwestycje (greenfield), hale produkcyjno-magazynowe (brownfleld) oraz proponuje możliwość wykonania projektów pod klucz, zgodnie z potrzebami inwestora (built-to-suit).
Do dyspozycji inwestorów pozostało jeszcze ok. 500 ha.

Od początku funkcjonowania Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN wydano łącznie 326 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, a nakłady inwestycyjne przekroczyły 8,47 mld zł.