Upper Finance Med Consulting pozyskał część finansowania dla projektu budowy i wyposażenia nowego Szpitala w Żywcu, realizowanego przez InterHealth Canada.  Kredyt w łącznej kwocie 92 mln zł, z możliwością zwiększenia jej do 135 mln zł, udzielony został w ramach konsorcjum banków: FM Bank PBP S.A., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Alior Bank S.A. Dodatkowo FM Bank PBP  zapewni finansowanie kwoty podatku VAT. Zdobycie środków na realizację inwestycji wieńczy sukces pierwszego projektu opartego na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym w sektorze medycznym w Polsce.

Umowa zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu, a kanadyjską spółką InterHealth Canada Limited. zobowiązuje partnera prywatnego do zaprojektowania, wybudowania i wyposażenia obiektu nowego szpitala, a następnie pełnienia funkcji jego operatora przez okres trwania 30-letniej koncesji.

– Cieszymy się, że będziemy realizować ten przełomowy projekt, który dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu osób stanowi pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce oraz w regionie. Wybudowany przez nas ośrodek będzie wykonywał pełen zakres usług dostępnych w istniejącym obecnie szpitalu, z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia oraz systemów zarządzania i IT. InterHealth Canada wprowadzi nowe standardy zarządzania i technologie, zapewniając transfer wiedzy do pracowników. Zamierzamy stopniowo rozszerzać wachlarz usług o dodatkowe świadczenia zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. Zaproponujemy bogatą ofertę leczenia ambulatoryjnego, które skróci czas przebywania pacjenta w szpitalu – mówi Nasser Massoud, Executive Board Director odpowiedzialny za transakcje międzynarodowe i rozwój InterHealth Canada, który od początku przewodził transakcji.

Na realizację inwestycji inwestor ma 25 miesięcy od zamknięcia finansowego projektu. W nowym żywieckim szpitalu początkowo znajdzie się 275 łóżek. Z czasem ta liczba może wzrosnąć do 340. Oprócz usług w ramach POZ, rehabilitacji, diagnostyki, opieki ambulatoryjnej i transportu sanitarnego, jednostka zapewni świadczenia szpitalne i opiekę długoterminową. W szpitalu będą działały oddziały: Chorób Wewnętrznych, w tym leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi, Intensywnej Terapii, Pediatrii, Położnictwa, Ginekologii, a także Chirurgii Ogólnej, Ortopedyczny, Ratunkowy i Rehabilitacyjny. Ośrodek przejmie kontrakty z NFZ przyznane obecnemu szpitalowi. Wdroży też nowoczesne metody zarządzania placówką m.in. dzięki systemom IT wspomagającymi pracę personelu.

Część środków na wykonanie przedmiotu umowy zapewni kredyt w łącznej kwocie 92 mln zł, którego udzieliło konsorcjum banków: FM Bank PBP S.A., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Alior Bank S.A. Drugą połowę wniesie InterHealth Canada Ltd.

– Projekt, przed którym kiedyś piętrzyły się przeszkody, dziś ustrukturyzowany na nowo zyskał solidne zabezpieczenie ryzyk i prężne konsorcjum finansujących banków. Już niewiele dzieli nas od rozpoczęcia realizacji inwestycji, która może przetrzeć szlaki dla innych – mówi Tatiana Piechota, Prezes Upper Finance Med Consulting. – Projekty w formule PPP są wciąż mało zbadanym obszarem działalności inwestycyjnej. Ich upowszechnienie będzie wymagać od samych zainteresowanych otwarcia na nowe rozwiązania i dużego zaangażowania. Oby zielone światło dla szpitala w Żywcu stało się jednocześnie światełkiem w tunelu dla wszystkich tych, którzy wciąż wahają się, ważąc ryzyka i korzyści i stanowiło dobry przykład, za którym z czasem podążą – dodaje Piechota.