Eksperci, samorządowcy i inwestorzy dyskutowali 7 lutego o szansach, korzyściach i zagrożeniach związanych ze stosowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Podczas konferencji „Wrocław dla Partnerstwa – doświadczenia, plany, perspektywy współpracy. Brytyjsko-Polskie Forum PPP”, zorganizowanej w Centrum Kongresowym Hali Stulecia we Wrocławiu, podsumowano także 3 lata od zrealizowania pierwszych inwestycji w tej formule. 

- Wrocław jest dynamicznie rozwijającym się miastem, także za sprawą skutecznego wykorzystywania formuły PPP w realizowanych inwestycjach. Cieszy mnie więc fakt, iż zarówno nasza obecność, jak i ogromne zaangażowanie pozostałych organizatorów, ekspertów oraz inwestorów, pozwoli stworzyć platformę do eksperckiej debaty na temat efektywnego wykorzystywania partnerstwa publiczno-prywatnego – tymi słowami Maciej Bluj, wiceprezydent Miasta Wrocławia, uroczyście zainaugurował konferencję.

Wrocław jest doskonałym przykładem stosowania formuły PPP w zakresie realizacji publicznych inwestycji. Podczas konferencji nie tylko podsumowano dotychczasowe doświadczenia, ale również przedstawiono plany kolejnych inwestycji w obszarze PPP na terenie miasta.

W ramach współpracy publiczno-prywatnej realizowana jest budowa parkingu pod placem Nowy Targ. Inwestycja o wartości blisko 38,7 mln zł zakłada zaprojektowanie i budowę podziemnego, trzykondygnacyjnego parkingu na 331 miejsc postojowych oraz zagospodarowanie nawierzchni placu.

Budowa ponad 500 wiat przystankowych na terenie Wrocławia to kolejny projekt w formule PPP, którego inwestor w ramach zawartej z samorządem umowy będzie miał prawo do czerpania zysków dzięki wynajmowaniu powierzchni reklamowych, znajdujących się na nowo wybudowanych wiatach.

W trakcie konferencji rozmawiano także o innowacyjnych planach inwestycyjnych. Mówiono m.in. o budowie drogi o długości 3,8 km, łączącej obwodnicę śródmiejską z terenami Wielkiej Wyspy wraz z przekroczeniem rzeki Oławy i Odry. Wartość robót budowlanych w ramach projektu szacowana jest na przeszło 400 mln zł. W formule PPP miasto chce zrealizować także budowę 5 obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z basenami o wartości ponad 150 mln złotych.