10 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez DNB Bank Polska - „Kierunki 2015. Wyzwania globalne, krajowe szanse, prognozy sektorowe”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Gospodarki, PAIiIZ oraz Skandynawsko - Polska Izba Gospodarcza.

"Kierunki 2015. Wyzwania globalne, krajowe szanse, prognozy sektorowe" będzie trzecią z cyklu konferencji organizowanych przez DNB. Tym razem spotkanie będzie dotyczyć szczegółowych analiz makroekonomicznych na rok 2015, jak również prognoz związanych m.in. z cenami ropy, rynkiem energii, branży motoryzacyjnej, handlu czy sektora TMT.

Poruszone zostaną takie tematy jak wpływ ryzyka recesji w krajach strefy euro na polską gospodarkę, produktywność i innowacyjność polskich firm, efektywność wykorzystania środków unijnych, czy zasoby i migracja siły roboczej.Tradycyjnie już osią dyskusji będzie specjalny, obszerny raport analityczny, przygotowany przez DNB we współpracy z firmą doradczą Deloitte.