W Poznaniu odbędzie seminarium typu Business&Breakfast "Podatek odroczony i aktualne zagadnienia podatkowe dla firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych".

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną różne możliwe podejścia do podatku odroczonego oraz czym się kierować wybierając dopuszczalne warianty rozwiązań w firmach działających w SSE. Omówione zostaną także najbardziej aktualne tematy podatkowe, wpływające w praktyce na działalność firm strefowych, jak również nowe pomysły na bardziej efektywne wykorzystanie pomocy publicznej dostępnej w SSE.

Spotkanie odbędzie się 27 września w hotelu IBB Andersia w Poznaniu.

Na seminarium zaproszeni są przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni ksiegowi oraz kadra zarządzającaw działach finansowych.

Spotkanie organizowane jest przez firmę PwC.