Odpowiada Marek Sosna, partner i szef działu doradztwa transakcyjnego w KPMG w Polsce.

Przedstawiciele japońskich firm wskazują na szereg istotnych dla nich kwestii, którymi kierują się przy wyborze lokalizacji nowych inwestycji. Do kluczowych atutów Polski zaliczają przede wszystkim wysokie kwalifikacje siły roboczej oraz relatywnie niskie koszty pracy. Doceniają również chęć podnoszenia kwalifikacji oraz lojalność polskich pracowników. Z drugiej strony, inwestorzy podkreślają skomplikowane i niejasno sformułowane akty prawne normujące prawo pracy, które uznają za niekorzystne dla pracodawcy.

Poza kwestiami pracowniczymi, japońscy inwestorzy chwalą jakość współpracy z rządem oraz agencjami rządowymi, wskazując przy tym na stosunkowo wysoki stopień zbiurokratyzowania oraz ograniczoną znajomość języka angielskiego wśród przedstawicieli władz lokalnych. Dla japońskich inwestorów niebagatelne znaczenie ma także: tempo rozwoju gospodarczego, wzrost liczebności i zasobności klasy średniej, stopniowa poprawa stanu infrastruktury, położenie Polski w centrum Europy w pobliżu zamożnych krajów Europy Zachodniej oraz niski poziom przestępczości.