Mówi Agata Zając, Associate Director, JLL.

Żeby sprzedać grunt z sukcesem trzeba przejść trzy kroki. Pierwszym z nich jest właściwe przygotowanie memorandum inwestycyjnego, które stanowi wyczerpujące kompendium informacji na temat potencjału danej działki w zakresie przyszłego wykorzystania jej przez inwestora. To także swoista wizytówka gruntu, pokazywana potencjalnym nabywcom.

Memorandum to po pierwsze cała dokumentacja działki, czyli między innymi wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, mapa zasadnicza, księgi wieczyste. Cała dokumentacja pozwoli na wstępne określenie uwarunkowań nieruchomości. Druga bardzo ważna kwestia to uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Inwestorowi daje to informacje, jaka infrastruktura techniczna jest dostępna w okolicy, jakie będzie musiał ponieść nakłady na przyłączenie mediów i kiedy będą mogły być dostarczone podstawowe media. Wiedza na temat warunków technicznych przyłączenia mediów − energii elektrycznej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji czy sieci telekomunikacyjnej podnosi atrakcyjność nieruchomości w procesie sprzedaży oraz wpływa na czas potrzebny do podjęcia decyzji przez kupującego. Ta kwestia jest często pomijana przez właścicieli gruntów, a nie wiąże się z dużymi kosztami. Z poniesieniem większych kosztów wiążą się już badania geotechniczne, czyli kolejny ważny czynnik. Dzięki tym badaniom inwestor ma pewność, co do warunków postawienia obiektu – czy grunt nie jest zanieczyszczony, skażony, jakie są warunki geologiczne. Wyniki takich badań pomogą kupującemu wyeliminować kolejne potencjalne ryzyka, już na wczesnym etapie, a tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze.