Do 27. wzrosła liczba projektów inwestycyjnych zakończonych w tym roku przy udziale PAIiIZ. Ich łączna wartość wynosi 1648 mln euro, a liczba planowanych miejsc pracy – 5 835.

Obecnie Agencja obsługuje 174 projektów wartych łącznie 3214, które mogą stworzyć w przyszłości 35 944 nowe miejsca pracy. Pod względem pochodzenia krajów inwestora w czołówce nadal są Stany Zjednoczone (53 projekty, 713 mln euro, 8409 planowanych miejsc pracy), Niemcy (30 projektów, 426 mln euro, 7163 miejsca pracy), Wielka Brytania (11 projektów) i Francja (8 projektów).

Najpopularniejszy pozostaje sektor BPO (42 projekty, 34 mln euro, 12169 miejsc pracy), motoryzacyjny (31 projektów, 1349 mln euro, 7867 miejsc pracy), badań i rozwoju (16 projektów), lotniczy (11) i elektroniczny (7).

Do listy zakończonych projektów doszły dwie amerykańskie inwestycje w Łodzi: UGS - firmy z branży opakowań oraz UPS, która w globalnym centrum usług stworzy 340 nowych miejsc pracy.