Jakie działki i gdzie cieszą się największym zainteresowaniem?

  • 16 września 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

Piotr Litwin, Partner w Immo Lab

Polska to nadal bardzo atrakcyjny kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, który stanowi świetną alternatywę dla rynków z tego obszaru. Pandemia wywołana Covid-19 zmieniła percepcję poszczególnych inwestorów, jednocześnie koncentrując uwagę większej grupy nowych nabywców.

Ostatnie 12 miesięcy to okres, w którym inwestorzy wracali do zakupów, po niepewnym okresie wywołanym pandemią i pierwszym lock down’em. W tym okresie mogliśmy zauważyć duże transakcje w sektorze nieruchomości alternatywnych mieszkań na wynajem (PRS – Private Rented Sector) oraz gruntów pod zabudowę magazynową. Rodzimy rynek stanowi bezpieczny punkt do lokowania kapitału.

Grunty biurowe

Niezależnie od miasta, kurz po pierwszym lock down’ie jeszcze nie opadł stąd powroty do naturalnego środowiska pracy nie są częstą sytuacją, co przekłada się na zainteresowanie inwestorów działkami pod obiekty biurowe. Większość z nich wycofała się z zakupów terenów pod obiekty biurowe. O najemcę trzeba zabiegać, ciągle podnosząc standard przestrzeni biurowych. Niemniej jednak pracownicy chcą wracać do biur, dlatego prognozujemy powolny wzrost zainteresowania działkami biurowymi, w centralnych lokalizacjach miast regionalnych. Temu dowodzi transakcja dewelopera biurowego Cavatina Holding z sierpnia 2021 roku, która sfinalizowała zakup we Wrocławiu gruntu, na którym powstanie kompleks budynków Quorum typu mixed-use.

Ceny gruntów biurowych w centrum Warszawy oscylują w przedziale 1 400 PLN/GLA – 4 000 PLN/GLA, poza centrum Warszawy 900 PLN/GLA – 2 000 PLN/GLA a w miastach regionalnych od 500 PLN/GLA – 1 600 PLN/GLA.

Grunty usługowo mieszkaniowe

Grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na usługi, stanowią ciekawą alternatywę dla funduszy, zainteresowanych realizacją projektów PRS (Private Rented Sector). Transakcja zakupu mieszkań na wynajem przez NREP i Heimstaden w ilości ponad 2 300 mieszkań potwierdziły, że Polska jest na radarze dużych graczy na rynku PRS.

– Na dzień dzisiejszy Immo Lab wraz ze swoimi klientami jest w procesie zabezpieczania prawie 3 100 mieszkań w miastach regionalnych. Mając olbrzymie doświadczenie na rynku sprzedaży gruntów inwestycyjnych, oferujemy naszym inwestorom zakup działki, generalne wykonawstwo a co za tym idzie, realizowanie projektów PRS szytych na miarę, zgodnie ze strukturą mieszkań oczekiwanych przez dany fundusz. – mówi Piotr Litwin, Partner w Immo Lab.

Ze względu na małą dostępność gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, deweloperzy decydują się na zakup najmniej oczywistych terenów i jednocześnie bardzo skomplikowanych. W marcu 2021 z zaskoczeniem i z radością okolicznych mieszkańców, została przyjęta informacja o zakupie przez Dom Development nieruchomości od EuRoPol Gaz S.A. zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Literackiej 7. Straszący od lat szkielet budynku biurowego, z pewnością zostanie zmieniony w ciekawą zabudowę mieszkaniową.

– Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2021 roku możemy spodziewać się równie zaskakujących transakcji, które w przyszłości zmienia funkcję obecnych terenów w nową tkankę miejską. – zapewnia Piotr Litwin.

Ceny gruntów mieszkaniowych w centrum Warszawy opiewają w przedziale 1 500 PLN/PUM – 7 000 PLN/PUM, poza centrum w przedziale 800 PLN/PUM – 2 500 PLN/PUM, a w miastach regionalnych 600 PLN/PUM – 2 400 PLN/PUM w zależności od skali projektu i miast w których transakcje gruntowe są naprawdę znikome (np. Kraków) nawet ponad 3 000 PLN/PUM.

Grunty pod handel wielkopowierzchniowy

W I połowie 2021 roku, zaobserwowano rosnące zainteresowanie gruntami przeznaczonymi pod handel. Immo Lab nie ma na myśli gruntów przeznaczonych pod handel wielkopowierzchniowy, a małych retail parków i centrów zakupów codziennych, o powierzchni 2 – 7 tys. mkw.. Popyt na tego typu działki w całej Polsce, spowodowany jest faktem, że pomimo ogłoszonych trzech lock down-ów, retail parki obroniły się przed pandemią, utrzymując ciągłość pracy, przez co odnotowały obrót za rok 2020 r. na poziomie 85 – 95% obrotów z roku 2019. Finalizowanie większości transakcji dla tego typu aktywów, pojawii się w 1 i 2 kwartale 2022 roku, z uwagi na prowadzone uzgodnienia administracyjne oraz uzyskiwanie odpowiednich decyzji.

Ceny gruntów przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową, kształtują się na poziomie 150 PLN/mkw. – 700 PLN/mkw. w miastach regionalnych, a w Warszawie od 250 PLN/mkw. – 1 000 PLN/mkw..

Grunty przemysłowo – magazynowe

Sektor magazynowy to lider pod względem utrzymującego się tempa wzrostu w osiąganych wynikach, zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy. Między innymi E-comerce, handel w tym handel spożywczy powodują, że inwestorzy magazynowi prześcigają się w zabezpieczaniu działek, najlepiej skomunikowanych. Olbrzymim zainteresowaniem cieszą się działki w okolicy Poznania, Wrocławiu, na Górnym Śląsku w województwie lubuskim i w okolicach Warszawy. Wraz z rozwijającą się infrastrukturą drogową w Polsce, zainteresowaniem cieszą się również działki w okolicach Lublina, w województwie podkarpackim, Opola ale również wokół takich miast jak Kielce czy Białystok.

W ramach tego sektora, należy wspomnieć o działkach przeznaczonych pod Data Center. Tereny pod obiekty tego typu, stanowią konkurencję dla inwestorów magazynowych. Parametry budynków są zbliżone a w przypadku gdy dany teren ma zabezpieczoną moc (energię elektryczną) i dostępność do światłowodu, to zwiększa on zainteresowanie inwestorów Data Center, którzy są skłonni zapłacić za działkę o ok. 10-15% więcej niż deweloper magazynowy.

Ceny gruntów przemysłowo – magazynowych są zróżnicowane, uzależnione od dostępności działek na danym obszarze. Wokół Warszawy, w zależności od odległości do centrum miasta, ceny kształtują się od 90 PLN/mkw. do 950 PLN/mkw.. W miastach regionalnych inwestorzy muszą się liczyć z ceną na poziomie 90 PLN/mkw. – 350 PLN/mkw.. W miastach rozwijających się, powyżej 200 tys. mieszkańców, należy liczyć się z ceną 55 PLN/mkw. – 160 PLN/mkw..

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów