Firma Massive Dynamic AG Polska (oddział Massive Dynamic AG z siedzibą w Szwajcarii) we wrześniu 2017 r. złożyła propozycję budowy za ok. 45 mld zł sieci podziemnego metra dla Krakowa i aglomeracji krakowskiej na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej przedstawiciele mają żal do prezydenta Krakowa i podległych mu urzędników, że od trzech lat ich działania jedynie zniechęcają inwestora do działań, które w dużym stopniu rozwiązałyby problemy transportowe w stolicy Małopolski i sąsiednich gminach.

Przedsięwzięcie miałoby polegać na tym, że firma Massive Dynamic AG zaprojektuje, wybuduje i sfinansuje sieć metra, następnie będzie je użytkowała i na nim zarabiała do czasu zwrotu poniesionych nakładów (analizy wykazały zwrot inwestycji po 22 latach), a później przekaże miastu na własność.