W podwrocławskim Gaju Oławskim powstaną dwie turbiny wiatrowe o mocy 3,0 MW każda. Nowe inwestycje w odnawialne źródła energii umożliwi wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości ponad 35 mln złotych.

Prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa oraz właściciele firmy Promet Plast Elżbieta i Andrzej Jeżewscy podpisali umowę na udzielenie preferencyjnej pożyczki. Wartość całego zadania wyniesie ponad 47 mln złotych. Prace budowlane już trwają

Dwie turbiny wiatrowe będą miały wysokość po 200 m. Nowe instalacje umożliwią produkcję zielonej energii elektrycznej na poziomie 19 tys. MWh. Ograniczy to emisję zanieczyszczeń, m.in. gazu cieplarnianego CO2 o ponad 16 tys. ton rocznie. Zakończenie inwestycji jest planowane do końca listopada br. W Gaju Oławskim pracują już cztery turbiny o łącznej mocy 3,2 MW. Koszt tej inwestycji wyniósł 18 mln złotych, w tym wsparcie z WFOŚiGW we Wrocławiu to ponad 11 mln złotych.