W podstrefie „Koszalin" Słupskiej Strefy Ekonomicznej na początku października uroczyście podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę nowoczesnego Centrum Logistycznego Invena Log Sp. z o.o. S.K.

Zamierzeniem podróżnika Marka Kamińskiego jest stworzenie innowacyjnego Centrum Logistycznego w Koszalinie, który stworzy kolejne nowe miejsca pracy w regonie i będzie doskonałym zapleczem magazynowym, który powstaje w obszarze oddziaływania budowanej drogi ekspresowej Nr 6 „Nadmorski Szlak Inwestycyjny” (Gdańsk-Szczecin). Wartość projektu wyniesie 14 mln zł.

Spółka utworzy na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowoczesne centrum dystrybucyjne z magazynami wysokiego składowania oraz częścią biurową o łącznej powierzchni około 8 tys.m². Invena Log Sp. z o.o. S.K będzie zapleczem logistyczno-magazynowym dla towarów Invena S.A. będzie świadczyła usługi logistyczne klientom, którzy zdecydują się na outsourcing. W regionie i na Pomorzu widać zapotrzebowanie na tego typu usługi.

Inwestycja ma zostać wykonana w oparciu o najwyższe standardy i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Teren zakładu, a także hala zostaną wyposażone w pełne zabezpieczenie infrastrukturalne, a za sprawą 24-godzinnego systemu monitoringu klient uzyska możliwość podglądania swojego ładunku online, z dowolnego miejsca na świecie. Realizacja procesów logistycznych opierać się będzie na systemie WMS - Warehouse Managment System. System ten pozwala na bieżąco zza biurka monitorować i zarządzać pracą magazynu, przepływami towarów i realizacją dostaw. Ukończenie budowy planowane jest na wiosnę 2016 roku.

To już kolejna inwestycja realizowana w ostatnim czasie w Podstrefie „Koszalin”. Tuz obok, także w Strefie, powstaje zakład firmy Rotho.