Awbud wybuduje na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie Zakład Separacji Popiołu.

W ramach kontraktu Awbud zajmie się zaprojektowaniem i wykonaniem Zakładu Separacji Popiołu na terenie EC Siekierki dla firmy Zakład Separacji Popiołów Siekierki. Zakład będzie się składał z budynku separacji popiołu, węzła dozowania popiołu z wysoką zawartością węgla na istniejące taśmociągi węglowe, zbiornika retencyjnego popiołu o niskiej zawartości węgla o pojemności 20 000 mszesc., układów transportu pneumatycznego popiołu, układów załadunku popiołu na samochody ciężarowe oraz układów pomocniczych. Instalacja pozwoli zawrócić zawarty w popiele węgiel do ponownego spalenia w kotłach Elektrociepłowni i równocześnie poprawi jakość odbieranego z Elektrociepłowni popiołu (materiału budowlanego).