Radom otrzyma z budżetu Województwa Mazowieckiego 4 mln złotych na budowę układu komunikacyjnego na Wólce Klwateckiej. Na terenie między ulicami Warszawską, Witosa i Rataja ma powstać nowa, przemysłowa dzielnica Radomia.

Umowę w sprawie dofinansowania inwestycji podpisali wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski i prezydent Radomia Radosław Witkowski. - Bardzo się cieszę z decyzji radnych Sejmiku oraz członków Zarządu. Jestem przekonany, że planowane uzbrojenie terenu będzie zachęcało przedsiębiorców do lokowania tu swojej działalności. Myślę, że cały ten teren, podobnie jak strefa na Wośnikach, szybko wypełni się nowymi firmami - mówi Rafał Rajkowski.

- Budowa nowej dzielnicy przemysłowej była jednym z głównych elementów mojej kampanii przed wyborami samorządowymi. Już wtedy zapowiadałem, że te 40 hektarów zostanie zagospodarowane, by powstały tu nowe, nowoczesne i przede wszystkich dobrze płatne miejsca pracy. Koszt uzbrojenia terenu szacujemy na prawie 12 milionów złotych. Zabiegamy też o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i tu bardzo liczę na wsparcie naszych starań przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Na terenie Wólki Klwateckiej, między ulicami Rataja i Witosa mają powstać drogi, które umożliwią dojazd do poszczególnych zakładów zlokalizowanych na tym terenie. Wzdłuż nich będą budowane chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej. Jednocześnie powstanie prawoskręt z ulicy Warszawskiej w ulicę Witosa. – Już na przełomie lipca i sierpnia chcemy ogłosić przetarg na budowę nowego układu komunikacyjnego. Poszczególne elementy będą powstawały w taki sposób, by wykonawcy dróg i nowych obiektów kubaturowych wzajemnie sobie nie przeszkadzali i aby na żadnym etapie prac niczego nie zniszczyć. Dlatego realizacja całej inwestycji będzie rozłożona na trzy lata – zapowiada wiceprezydent Konrad Frysztak.

- Zainteresowanie tym terenem ze strony potencjalnych inwestorów jest bardzo duże. Jestem przekonana, że nie będziemy musieli się martwić o to, żeby dzielnica przemysłowa na Wólce Klwateckiej została wypełniona inwestorami, którzy będą oferowali radomianom atrakcyjne miejsca pracy. – podkreśla wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.