Jakie działki i gdzie cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów?

  • 5 października 2023
  • TerenyInwestycyjne.info

Łukasz Kwaśniewski, Land Acquisition Manager w Hines Polska Sp. z o.o.

Rynek nieruchomości w Polsce od dawna przyciąga uwagę inwestorów, którzy dostrzegają jego potencjał w wielu obszarach. Nieruchomości poszukiwane na cele inwestycyjne mają zróżnicowane przeznaczenie i obejmują m.in. nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną, magazynową, produkcyjną, biurową, handlowo-usługową czy hotelową.

Popularne działki pod specjalne potrzeby

W ostatnim czasie na rynku nieruchomości, można zaobserwować dynamiczny rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy fotowoltaiczne. Badane są także możliwości realizacji pierwszych SMR (Small Modular Reactors). Poszukiwania dotyczą również nieruchomości, które łączą w sobie kilka funkcji, takie jak np. mieszkaniowo-handlowo-usługowe.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy dużym zainteresowaniem cieszyły się także nieruchomości o przeznaczeniu mieszkań pod wynajem w ramach sektora PRS (Private Rented Sector), a także nieruchomości magazynowo-produkcyjne. Ponadto nieruchomości umożliwiające realizację parków handlowych w nowo rozbudowanych obszarach miejskich lub mniejszych miejscowościach dają nadzieję na osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu przez inwestorów.

Na rynku nieruchomości pod zabudowę mieszkaniami na sprzedaż można zauważyć ożywienie w ostatnich kilku miesiącach. Ceny za metr kwadratowy mieszkań do sprzedaży dostępnych na rynku wykazują tendencję wzrostową. Według szacunków rządowy program 2% - oprocentowanie kredytu na mieszkanie z dopłatami z budżetu państwa, może objąć około 10 000 lokali mieszkaniowych w 2023 roku.

Zmiany w przepisach a zainteresowanie działkami

Jedną z ważniejszych ostatnich zmian w przepisach, dokonuje ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Powołuje ona do życia nową formę planowania przestrzennego, która była już wcześniej dyskutowana w środowisku branżowym jako alternatywa dla tzw. lex deweloper. Jest to Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI). ZPI będzie uchwalany przez Radę Gminy na wniosek inwestora. Jeśli do 31 grudnia 2025 roku nie uda się przeprowadzić uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnego z zamiarem inwestycyjnym na danej nieruchomości, wówczas inwestorzy mogą ubiegać się o zmianę funkcji terenu z dotychczasowej na planowaną w ramach właśnie formuły ZPI.

ZPI obejmie inwestycję główną (np. mieszkaniową, magazynową, produkcyjną, handlową) oraz inwestycję uzupełniającą (np. infrastrukturalną, społeczną, ekologiczną), która ma służyć obsłudze inwestycji głównej. Inwestycja uzupełniająca jest określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako obowiązek inwestora. Wprowadzenie pojęcia inwestycji uzupełniającej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi uregulowanie dotychczasowej praktyki planistycznej w ramach prawa stanowionego.

Ponadto ustawa ta reguluje realizacje farm fotowoltaicznych od 1 stycznia 2026 roku, określając wprost, że na budynkach można realizować instalacje odnawialnych źródeł energii swobodnie tj. bez konkretnego zapisu w MPZP. Co za tym idzie, można przeanalizować nawet zasadność uchylenia ewentualnie zapisu z MPZP, który by ograniczał możliwość instalacji fotowoltaiki na dachu jako niemającego podstawy prawnej.
Z kolei na terenach rolniczych, tj. poniżej IV klasy i nierolniczych, można będzie instalować farmy fotowoltaiczne bez obowiązującego MPZP dającego takie przeznaczenie, ale w ograniczeniu do mocy 1MW. Powyżej 1MW będzie można realizować inwestycję już tylko w oparciu o obowiązujący MPZP, który pozwala na taką funkcję wprost.

Wpływ globalnych problemów na preferencje inwestorów

Wpływ sytuacji makroekonomicznej ostatnich miesięcy na rynek nieruchomości wydaje się być dalej widoczny w poszukiwaniach przez inwestorów nieruchomości. Preferowane są nieruchomości z niższym kosztem ich zakupu i późniejszego zagospodarowania danej działki w stosunku do poprzedniego okresu tj. sprzed 2022 roku.

W związku z pandemią COVID-19 nastąpiła znacząca zmiana w preferencjach konsumentów dotyczących obiektów handlowych. Zamiast galerii handlowych, które były popularne przed pandemią, większym zainteresowaniem zaczęły cieszyć się parki handlowe i znacznie rozwinął się wówczas rynek e-commerce.

Rozwój rynku e-commerce sprawił, że wzrosło zapotrzebowanie na magazyny, zlokalizowane zwłaszcza blisko dużych ośrodków miejskich, bądź przy głównych trasach komunikacyjnych. To napędzało zakupy nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę magazynową w ostatnich latach.
Zaburzenie w skali globalnej łańcuchów dostaw powinno natomiast wpływać na budowę większej ilości fabryk z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w Europie, a szczególnie w Polsce. Rozwijająca się dynamicznie sieć infrastruktury, zwłaszcza kolejowej, drogowej i przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra pracowników, sprzyja inwestowaniu w Polsce.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów