Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała dwie decyzje o wsparciu inwestycji. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali zgody na realizację swoich projektów w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydadzą co najmniej 21 mln zł.

Inwestycja planowana przez Piekarnię Warmińską polega na dostosowaniu zakupionego budynku na cele produkcyjno-magazynowe oraz na połączeniu go z pozostałą częścią zakładu ciągiem komunikacyjnym. Piekarnia zostanie doposażona w nowoczesne maszyny i urządzenia piekarniczo-cukiernicze oraz środki transportu. Piekarnia Warmińska zobowiązała się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 12 700 000,00  złotych. Projekt zrealizowany zostanie w Braniewie na działkach o łącznej powierzchni 1,1368 ha.

Firma Dramiński S.A. planuje budowę nowego zakładu produkcyjno-magazynowego z zapleczem laboratoryjnym, socjalnym i biurowym. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenia zdolności produkcyjnych firmy. Zakład powstanie na nieruchomościach o powierzchni 2,1956 ha w Tomaszkowie, Gmina Stawiguda. W ramach projektu przedsiębiorstwo zainwestuje co najmniej 8 400 000 złotych.

W 2019 roku Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała już 18 decyzji o wsparciu, w których przedsiębiorcy zobowiązali się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 209 443 000 złotych.