Wymagania prawne nakładają na inwestora obowiązek wykonania analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń w podłożu

  • 15 lutego 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

Pamiętajmy, że badania środowiskowe, które umożliwiają scharakteryzowanie występujących zanieczyszczeń ośrodka gruntowo-wodnego można połączyć z badaniami geotechnicznymi.

Skomplikowana historia terenów poprzemysłowych, a także wymagania prawne nakładają na Inwestora obowiązek wykonania analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń w podłożu. 

Prowadząc proces inwestycyjny elementem wyjściowym jest zakup atrakcyjnej nieruchomości, która umożliwia Inwestorowi spełnienie zamierzenia budowlanego. Planowanie nowych inwestycji wiąże się ze sprawdzeniem nieruchomości pod względem opłacalności projektu. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku budowy każdego z obiektów wymagane jest sporządzenie co najmniej opinii geotechnicznej. Zakres jaki powinna zawierać opinia geotechniczna opisany jest w rozporządzeniu (Dz.U. 2012 poz. 463). Ustalając geotechniczne warunki posadowienia należy pamiętać o jednym z zapisów (§ 3 ust. 1 pkt 10 rozp. z 2012 r.), który nie zawsze obliguje wykonawcę do prowadzenia badań sozologicznych natomiast za każdym razem nakłada obowiązek analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń w podłożu. 

Na co zwrócić uwagę?

Aby odpowiednio podejść do oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi należy rozpocząć działania od przeglądu dostępnej dokumentacji w celu ustalenia, jaki rodzaj działalności był prowadzony na przedmiotowym terenie w przeszłości oraz w jaki sposób teren ten jest użytkowany aktualnie. W ramach prowadzenia w/w oceny sugeruje się dodatkowo określenie wystąpienia zanieczyszczenia wody, gruntu lub powietrza gruntowego prowadząc środowiskowe badania przesiewowe, które wykonuje się na miejscu bez konieczności wykonywania drogich analiz w akredytowanych laboratoriach. Na etapie wstępnym z dużym prawdopodobieństwem ograniczy to koszty jakie przeznaczymy na ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dodatkową zaletą stosowania badań przesiewowych in-situ jest krótki czas w jakim otrzymujemy wynik badania, co w wielu przypadkach może odegrać wielką rolę w procesie inwestycyjnym.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy historycznej zachodzi konieczność wykonania badań środowiskowych (sozologicznych), ich wykonanie powierza się specjalistycznej firmie, która posiada akredytację na pobieranie próbek gruntu i wykonuje oznaczenie stężenia zanieczyszczeń w akredytowanym laboratorium (Dz.U. 2016 poz.1395). 

Pamiętajmy, że badania środowiskowe, które umożliwiają scharakteryzowanie występujących zanieczyszczeń ośrodka gruntowo-wodnego można połączyć z badaniami geotechnicznymi.

Czego jeszcze nie było na rynku, na co zwrócić uwagę przy szacowaniu kubatury zanieczyszczenia? Na Polski rynek wprowadzono ocenę zanieczyszczenia środowiska gruntowego wykonywanymi technikami in-situ. Urządzeniem wykorzystywanym do tego typu badań jest sonda, którą wprowadza się w grunt za pomocą standardowego penetrometru wykorzystywanego podczas prowadzenia powszechnie wykonywanych sondowań geotechnicznych. Badania te pozwalają w czasie rzeczywistym wykrywać zanieczyszczenia występujące w gruncie z dużą dokładnością, czego nie jesteśmy w stanie uzyskać wykonując tradycyjną ocenę zanieczyszczenia pobierając próbki z określonych przedziałów głębokości i przekazując je do laboratorium.

Foto


Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy historycznej zachodzi konieczność wykonania badań sozologicznych na potrzeby przygotowania projektu planu remediacji oraz uzyskania decyzji remediacyjnej wykonuje się uszczegółowienie w zakresie oznaczenia stężenia zanieczyszczenia. W celu wykonania rzetelnych badań, szczególną uwagę należy zwrócić na wybraną technikę pobierania próbek. Niska jakość pobierania próbek gruntu, wody czy też powietrza gruntowego spowoduje, że ocena zanieczyszczenia zostanie wykonana nieprawidłowo, co może wpłynąć na ostateczną decyzję w zakresie potencjalnej remediacji lub jej braku.

Dowiedz sie więcej na: https://www.remea-group.com/pl/nasze-rozwiazania/

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów