W Piotrkowie Trybunalskim od wielu lat z dużym powodzeniem działa podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie ŁSSE korzystają z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalny poziom pomocy wynosi 55%  w przypadku małych, 45% średnich i 35% dużych przedsiębiorstw.

Dla zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Piotrkowskiej Podstrefie ŁSSE, miasto przygotowało ponad 5 hektarowy teren (obecnie trwa procedura włączenia terenu do specjalnej strefy ekonomicznej). Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy pozwalają na lokalizację obiektów przemysłowo-produkcyjnych i posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej, przebiegającej w ulicy.

Piotrków Trybunalski to niemal 75 tysięczne miasto, leżące w centrum Polski, u zbiegu autostrady A1 i ekspresowej drogi krajowej S8. Dzięki tym połączeniom drogowym oraz jednej z najważniejszych w Polsce linii kolejowej, miasto stało się idealnym miejscem dla inwestycji. Atrakcyjność inwestycyjną podnosi dodatkowo lokalne lotnisko z 1000 – metrowym, utwardzonym pasem startowym dla samolotów kategorii dyspozycyjnej oraz bliskość  międzynarodowych portów lotniczych (Łódź – 50 km, Warszawa Okęcie – 130 km, Katowice- Pyrzowice – 140 km).

W 2015 roku, w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta i stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powstała Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej. Wyznaczone tereny inwestycyjne objęte są preferencyjną stawką dzierżawy. Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę gruntu wynosi 0,10 zł (netto) za 1 mkw. Okres dzierżawy wynosi 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne lub zakup nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Obecnie w skład Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wchodzi 6 nieruchomości, z których 3 są już wydzierżawione. Planowane jest włączanie kolejnych terenów. Więcej informacji na temat PSAG TUTAJ.Dodatkowo firmy inwestujące w Piotrkowie Trybunalskim mogą ubiegać się o przyznanie ulg inwestycyjnych, w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości, z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy lub poniesionych nakładów inwestycyjnych.

W 2017 r. Piotrków Trybunalski będzie obchodził swoje 800-lecie.