Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła w 2018 r. aż 71 projektów BIZ na kwotę 2,13 mld euro. To najlepszy wynik w jej historii – Łączna wartość inwestycji, które rocznie obsługujemy wzrosła z 500 mln euro w 2015 r. do ponad 2 mld euro w 2018 r. Ostatnie 12 miesięcy było rekordowe, nadchodzące mogą być nawet lepsze – zapowiada Krzysztof Senger, p.o. prezes PAIH.

W 2018 r. PAIH wsparła 70, wobec 61 w 2017 r., projektów inwestycyjnych. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 2,13 mld euro (2% więcej r/r). Jeśli wszystkie projekty obsłużone przez Agencje zostaną zrealizowane, to powstanie ponad 19 tys. miejsc pracy.  Krzysztof Senger, p.o. prezes PAIH podkreśla, że z 70 pozytywnych decyzji inwestycyjnych, które w zeszłym roku podjęli inwestorzy - 41 to projekty reinwestycyjne. – Oznacza to, że inwestorzy nie wycofują kapitału, reinwestują zyski i nie chcą się z Polski wycofywać – mówi szef Agencji.

Najwięcej projektów w 2018 r. (15) dotyczyło nowoczesnych usług dla biznesu (21% wszystkich), branży motoryzacyjnej (13; 19%) i elektormobilności (6; 8%). – Elektromobilność to obszar, z którego rozwoju najbardziej się cieszymy, bo są to inwestycje zaawansowane technologicznie, ale również mające wpływ na zmianę struktury gospodarki i pozycję Polski jako lidera w tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśla p.o. prezes PAIH.

Ogółem, w inwestycjach obsłużonych przez PAIH dominują zaawansowane technologicznie projekty m.in: Umicore (fabryka komponentów do baterii jonowo-litowych z Belgii) o największym capeksie - 320 mln euro, druga czołowa po LG Chem inwestycja w branży elektromobilności, Varroc Lighting Systems (fabryka komponentów i centrum B+R sektora automotive z Indii), EME Aero - centrum serwisowe z Niemiec. – Za każdym z tych producentów idzie łańcuch wartości i podwykonawców, którzy również w Polsce będą lokować swoje fabryki lub centra badawczo-rozwojowe (R&D) – zauważa Senger.

W największą liczbę projektów (24), nad którymi Agencja zakończyła prace zaangażowane są firmy z USA, ich nakłady przekraczają 600 mln euro. Amerykańscy przedsiębiorcy zadeklarowali też największe zatrudnienie. Drugie miejsce pod względem liczby inwestycji zajęły Niemcy (10), a trzecie Francja (7). Natomiast pod względem wartości inwestycji druga pozycja przypadła Belgii (340 mln euro), trzecia - Niemcom (327 mln euro). – Wspomniana już, największa inwestycja w 2018 r. dotyczyła belgijskiej firmy Umicore z branży elektormobilności, co oznacza, że nie tylko kraje azjatyckie wybrały nas jako centrum tej branży dla Europy Środkowo-Wschodniej  – zaznacza Senger.

W układzie regionalnym województwa pomorskie i wielkopolskie przyciągnęły najwięcej inwestycji bezpośrednich w ujęciu r/r w 2018 roku. – Zadanie na 2019 rok to promocja regionu podlaskiego. Będziemy wspierać przedsiębiorstwa międzynarodowe w realizacji projektów właśnie w tym regionie – zapowiada szef Agencji.

PAIH aktualnie wspiera 175 projektów BIZ na kwotę ponad 6 mld euro. – W naszym portfelu, jeśli chodzi o wartość, pierwsze skrzypce gra elektromobilność, z kolei w kontekście deklarowanego zaturdnienia - BSS. W związku z tym prognozujemy dalszy rozwój tych branż – mówi Krzysztof Senger.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu przyciąga nad Wisłę bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Są to projekty związane z budową nowych zakładów produkcyjnych lub lokowaniem nowoczesnych centrów usług dla biznesu. PAIH odpowiada za ok. 30% wszystkich inwestycji zagranicznych zrealizowanych w Polsce, przy tym za 80 proc. projektów strategicznych.