W Radomsku (woj. łódzkie) powstanie inwestycja firmy Union Industries, produkującej materiały sanitarne i higieniczne. Nakłady na budowę wyniosą ponad 130 mln zł.

Radomszczański zakład Union Industries będzie produkował włókninę czołowych producentów materiałów higienicznych i opatrunkowych w kraju i Europie. Nowy zakład będzie spełniał najwyższe wymogi sanitarne i technologiczne i będzie pracował 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Nakłady finansowe jakie poniesie Union Industries w Radomsku wynoszą ponad 130 mln zł. Wysokość poniesionych wydatków wynika m.in. z użycia nowoczesnej technologii.

We wrześniu tego roku rozpoczną się prace budowlane, zaś produkcja zostanie uruchomiona już na przełomie lata i jesieni 2015 roku. Wysokie tempo realizacji inwestycji jest podyktowane wymogami kooperacyjnymi. W pierwszym etapie w zakładzie znajdzie zatrudnienie 40 osób. Rozwój spółki w Polsce zależy od popytu na wytwarzaną włókninę jak informują przedstawiciele Union Industries.

Rynek materiałów sanitarnych i higienicznych systematycznie wzrasta, co daje uzasadnione nadzieje na rozwój spółki w Radomsku a co za tym idzie dalsze nakłady i zatrudnienie. Union Idustries to kolejny zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych  na mapie przemysłowej w Radomsku. W tej branży w strefie działają już Isopak, HSV, PRT Radomsko.