24 maja został złożony do Marszałka Sejmu RP projekt nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzający zakaz pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) uważa, że wprowadzenie tej nowelizacji spowoduje negatywne konsekwencje gospodarcze dla Polski. 
Z badań prowadzonych przez Polską Radę Centrów Handlowych wynika, że w branży centrów handlowych bezpośrednio zatrudnionych jest ponad 400 000 osób. Dane te nie uwzględniają osób pośrednio zatrudnionych i świadczących usługi na rzecz centrów i sieci handlowych funkcjonujących w nowoczesnych obiektach handlowych (firmy ochroniarskie, kurierskie, dostawców, producentów, doradców, etc.).
Od stycznia 2011 roku średnie roczne obroty w sieciach handlowych operujących w centrach handlowych wykazują trend spadkowy. Tylko w I kwartale 2013 roku średnie obroty w centrach raportowanych do INDEKSU OBROTÓW PRCH spadły o -4,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku.

- W naszej opinii proponowana zmiana będzie miała negatywny skutek na polską gospodarkę w postaci: 5-10 proc. spadku obrotów firm operujących na terenie centrów handlowych, co w sytuacji spowolniania gospodarczego może przełożyć się na falę bankructw oraz niższe wpływy do Skarbu Państwa tytułem podatków i innych opłat, a także ok. 10 proc. redukcji zatrudnienia, co oznacza likwidację ponad 40 000 miejsc pracy przez osoby bezpośrednio zatrudnione na terenie centrów i galerii handlowych - czytamy w opinii PRCH.

Do innych wymienianych przez Radę zagrożeń należą straty finansowe dla firm z szeroko pojętej branży rozrywkowej, usługowej i restauracyjnej (kina, kawiarnie, restauracje, kręgielnie, etc.), które stanowią ok 16 proc. oferty centrów handlowych. Warto nadmienić iż, jest to sektor wskazywany przez Polaków jako jeden z głównych motywów odwiedzin centrów handlowych.

Warto nadmienić, iż kraje do niedawna zakazujące handlu w niedziele, tj. Włochy, aktualnie od tego odchodzą chcąc tym samym pobudzić popyt wewnętrzny i odpowiedzieć na realne potrzeby lokalnych rynków i konsumentów.

Polska Rada Centrów Handlowych postuluje o ponowne rozważenie zasadności nowelizacji i utrzymanie dotychczasowych przepisów prawa w niezmienionej treści.