Spółka zależna PBO Anioła, Protea Development, kupuje nieruchomość w Poznaniu. Na działce może powstać budynek usługowy.

15 lutego Protea Development siedzibą w Poznaniu jako kupujący zawarł ze spółką Verona Building z siedzibą w Krakowie (jako Sprzedającym), przedwstępnej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu, o powierzchni 3.576 mkw.

Zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy dla tej nieruchomości istnieje możliwość budowy na niej budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku usługowego. Zgodnie z  umową sprzedaż ma zostać zawarta najpóźniej do końca maja.