Poznań sprzedał 20 ha za ponad 206 mln zł

  • 19 lipca 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Padł rekord w poznańskim magistracie. Za kwotę 206 111 000 zł. sprzedano 20 ha gruntów po dawnych zakładach ZNTK w Poznaniu. To kolejny ważny krok w stronę stworzenia w centrum Poznania nowej, atrakcyjnej dzielnicy: Wolne Tory. 

Syndyk masy upadłościowej podejmował próby sprzedaży terenów po zakładach ZNTK od wielu lat, jednak dopiero w ostatnim postępowaniu przeprowadzonym 30 czerwca w trybie z wolnej ręki - oraz negocjacjom bezpośrednim, które przeprowadzono 13 lipca, udało się wyłonić nabywcę - krakowską spółkę Ceglana Sp. z o.o. 

Podpisanie umowy przenoszącej prawa do nieruchomości planowane jest do końca bieżącego roku.

– To doskonała wiadomość. – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Udana sprzedaż tego terenu to dowód zaufania inwestorów do Poznania i prowadzonej przez nas polityki. To ważny krok przybliżający nas do utworzenia w centrum miasta nowej, ważnej dzielnicy, jaką są Wolne Tory. Jesteśmy otwarci na rozmowy z inwestorem w zakresie wzajemnej współpracy. – dodaje.

Wolne Tory to rozległy obszar o powierzchni ok. 117 ha położony pomiędzy Wildą i Łazarzem. Od południa jego granicę stanowi ulica Hetmańska. Nie ma jeszcze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale w marcu 2017 roku rada miasta zdecydowała o przystąpieniu do jego opracowania. 

Projekt planu przewiduje zarówno funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, oświatowej jak i tereny zieleni, placu miejskiego i dróg publicznych i wewnętrznych. Na zaniedbanych dotąd terenach ma powstać nowoczesna dzielnica o charakterze śródmiejskim. Na całym obszarze zaplanowano wiele terenów zielonych oraz przestrzenie ogólnodostępne dla mieszkańców, otoczone zwartą, prestiżową zabudową. 

Całość obszaru ZNTK objęta jest ochroną konserwatorską - to zespoły urbanistyczno-architektoniczne najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, wpisane do rejestru zabytków. Z tego powodu wszelkie prace na tym terenie wymagają uzyskania wcześniej pozwolenia konserwatorskiego (także na rozbiórki obiektów).

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów