Perspektywy wzajemnej współpracy oraz sytuacja gospodarcza UE, w tym europejskiego sektora energetycznego były głównymi tematami rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Tima Grosera, ministra handlu Nowej Zelandii. Spotkanie odbyło się 16 lipca w Ministerstwie Gospodarki. 

Ministrowie wymienili też poglądy na temat globalnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz powstających międzynarodowych bloków gospodarczych (TPP – Trans Pacific Partnership  i TTIP- Transatlantic Trade & Investmnet Partnership). Wicepremier Janusz Piechociński przypomniał, że wzajemne obroty handlowe między Polską i Nową Zelandią w ubiegłym roku przekroczyły 75 mln dol.

– Nie jest to poziom, który by nas w pełni satysfakcjonował. Powinniśmy nadal rozwijać nasze relacje w takich dziedzinach, jak turystyka, rolnictwo czy przemysł – zaznaczył wiceszef polskiego rządu.

Jednym z tematów rozmów była także polska energetyka w kontekście unijnym. Wicepremier Piechociński podkreślił, że zbyt ambitne działania na rzecz ochrony klimatu nie powinny zmniejszać naszej konkurencyjności i bezpieczeństwa.

– Jednak do unijnych celów 3x20, z punktu widzenia polskich interesów, należy dodać dwa kolejne: minimum 20 proc. udział przemysłu w PKB UE i obniżenie o 20 proc. cen energii w Europie do 2025 r. - powiedział.

Zdaniem ministra Tima Grosera, kwestie dalszego ograniczania emisji dwutlenku węgla trzeba podejmować w skali globalnej.

– Proponowane rozwiązania musimy oceniać również przez pryzmat działań naszych partnerów spoza Unii – ocenił.

Przypomniał, że Protokół z Kioto obejmuje tylko 14 proc. światowej produkcji i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Minister Groser przebywa w Polsce w związku z udziałem w Major Economic Forum on Climate Change. Konferencja odbywa się w Krakowie w dniach 17-18 lipca. Ze strony polskiej organizatorem MEF jest Ministerstwo Środowiska.