Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej powstanie w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Piotrkowa Trybunalskiego, stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy.

PSAG to wyznaczone tereny inwestycyjne, które w celu zachęcenia potencjalnych inwestorów objęte zostaną preferencyjnymi stawkami dzierżawy. Strefa obejmie pięć obszarów zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Wszystkie nieruchomości stanowią własność gminy lub znajdują się w wieczystym użytkowaniu gminy. Obszary oddane będą w dzierżawę na co najmniej dziesięć lat.

Jeżeli inwestor zrealizuje swoje plany zgodnie z umową dzierżawy to będzie możliwość jej przedłużenia lub sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Dzierżawców wyłoni przetarg. Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę gruntu wyniesie 0,10 zł (netto) za 1 mkw. powierzchni gruntu.

- Chcemy zachęcić przedsiębiorców atrakcyjnymi cenami dzierżawy gruntu, które mogą skłonić do podjęcia trudu inwestycyjnego, a co za tym idzie utworzenia miejsc pracy – wyjaśnia prezydent Krzysztof Chojniak, inicjator przedsięwzięcia.

Pierwszy przetarg na dzierżawę terenów powinien odbyć się w ciągu 3-4 miesięcy.