MIRBUD zawarł 18 kwietnia wstępną umowę ze spółkami Demuth SIGMA oraz Demuth ALFA na nabycie blisko 100 proc. udziałów w spółce „ Demuth ALFA”, która jest właścicielem centrum targowo-wystawienniczego Arena Ostróda. Arena Ostróda to jedno z najnowocześniejszych centrów targowo-wystawienniczych w Polsce.

W roku 2013 podczas 16 imprez odbywających się w Arenie Ostróda centrum odwiedziło przeszło 50 tysięcy osób. Powierzchnia wystawiennicza centrum to blisko 20 tys. metrów kwadratowych. Obecnie trwa rozbudowa Areny o dodatkową halę o powierzchni użytkowej przekraczającej 21 tys. mkw. Po zakończeniu inwestycji powstanie jedno z największych w Polsce Wschodniej i w tej części Europy centrów targowo konferencyjnych o powierzchni ponad 40 tys. mkw., spełniające wszelkie standardy umożliwiające organizowanie imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Projekt budowy centrum jest  finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą inwestycji jest MIRBUD S.A.

- Jestem przekonany, że finalizując transakcję przejęcia Areny Ostróda, kupimy spółkę o dużym potencjale. Po zakończeniu budowy drugiej hali będzie to jedno z największych w Polsce i tej części Europy centrów wystawienniczo-targowych. Analizując zaś biznes plan tej spółki na najbliższe parę lat jestem przekonany, że może ona pozytywnie wpłynąć na generowane przez naszą grupę kapitałową wyniki finansowe. Nie należy także zapominać, że kupując Arenę będziemy mogli także intensywniej marketingowo niż dotychczas docierać do potencjalnych nowych klientów, uczestników  targów w Ostródzie. - powiedział Jerzy Mirgos, prezes zarządu MIRBUD S.A.

Strony transakcji ustaliły łączną cenę sprzedaży akcji w wysokości 8,5 mln złotych.  Płatność za nabyte akcje podzielona jest na 3 transze: I w wysokości z mln zł jest płatna w ciągu 45 dni jako zadatek po podpisaniu umowy przedwstępnej, II w wysokości 2 mln zł po wpisie przekształcenia Spółki Ostródy w Spółkę Akcyjną, III transza w wysokości 4,5 mln zł po zawarciu umowy przyrzeczonej.

Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 15 stycznia 2015 roku, o o ile ziszczą się warunki, w postaci: rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym przekształcenia Spółki Ostróda w Spółkę Akcyjną oraz uzyskania przez Emitenta zgody Prezesa UOKiK na nabycie akcji i przejęcie kontroli nad Spółką Akcyjną.