W Skierniewicach dyskutowano o rozwoju gospodarczym miasta. Wśród planów znajduje się powiększenie podstrefy Łódzkiej SSE.

Skierniewicka Izba Gospodarcza zaprosiła we wtorek, 17 marca, na spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta. Zaproszenie przedsiębiorców przyjął prezydent Krzysztof Jażdżyk wraz z zastępcami i kluczowymi urzędnikami. Spotkanie pt „Koncepcja rozwoju gospodarczego miasta w bliższej i dalszej perspektywie” poświęcono najbliższym planom miasta w zakresie inwestycji i działań na rzecz rozwoju gospodarczego Skierniewic.

Obok omówienia bieżących planów inwestycyjnych prezydent wspominał o intensywnych pracach nad kluczowymi dla miasta dokumentami strategicznymi. Podczas spotkania podkreślił również konieczność pozyskania dodatkowych źródeł finansowania dla największych zadań inwestycyjnych jak żłobek, obwodnica wschodnia, czy DPS.

Przedstawiono również przedsiębiorcom palny miasta związane z poszerszenieniem podstrefy Skierniewice działającej w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Gospodarczej o kolejne 20 hektarów. Ważną sprawa poruszaną podczas spotkania było kształcenie zawodowe. Wicperezydent Jarosław Chęcielewski zwrócił uwagę , że władze miasta już w tej chwili pracują nad podniesieniem atrakcyjności tej cześć skierniewickiej oświaty i liczą w tym względzie na pomoc i zaangażowanie skierniewickich przedsiębiorców. Ci zapewnili, że chcą zawsze służyć władzom miasta głosem doradczym przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących życia miasta.