W minionym roku ŁSSE wydała 26 zezwoleń na działalność gospodarczą, czyli o 40 procent więcej, niż w 2016 roku. Większe są także nakłady poniesione przez inwestorów i liczby utworzonych oraz utrzymanych miejsc pracy.

Inwestorzy zadeklarowali nakłady inwestycyjne 1,27 mld zł. Dla porównania w 2016 roku zadeklarowane nakłady wyniosły 1,17 mld zł. W minionym roku utworzono 1218 miejsc pracy. Utrzymano 4947 miejsc pracy. W 2016 roku było utworzonych 1016 miejsc pracy.

– To był dobry rok dla Strefy – podsumowuje Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. – Warto wspomnieć jeszcze o inwestycji Miele Technika, która otwiera nowy rozdział w historii Ksawerowa i o rozwijających się projektach – akceleratorze Startup Spark oraz wsparciu dla rozwoju kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw – Strefa RozwoYou. Zaczęliśmy też budowę hali magazynowo – produkcyjnej dla MŚP.

– Co istotne, odnotowujemy coraz większe zainteresowanie firm lokalnych w podstrefach – podkreśla Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. – Stereotyp mówiący, że strefy są dla korporacji udało nam się obalić. – Żeby być bardziej przyjazną firmą dla MŚP, które są jednym z filarów polskiej gospodarki, rozwijamy inne filary działalności. Wzmocniliśmy kompetencje MŚP projektem Strefa RozwoYou podpisując 200 umów z przedsiębiorcami i wydając 100 tys. bonów szkoleniowych dla ich pracowników na kwotę 6 mln zł. Z kolei w akceleratorze Startup Spark mamy już zakontraktowanych 27 startupów, a wspieramy jeszcze jeden dodatkowy. Niektórzy partnerzy akcelerują więcej, niż jeden jak Ericsson i P&G.