Pod koniec maja Wałbrzyska SSE wydała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie podstrefy Dzierżoniów  spółce Libra.

Firma będzie prowadzić działalność polegającą na produkcji klejów i uszczelniaczy. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 15 mln złotych oraz zatrudnienie co najmniej 10 nowych pracowników.

Spółka Libra planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do końca grudnia 2021 r.