Częstochowa otrzyma od huty szkła Stolzle tereny inwestycyjne, które mogą zostać włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W zamian za to miasto przekaże spółce grunty w dzielnicy Wyczerpy–Aniołów, gdzie inwestuje Stolzle.

Rada Miasta Częstochowy wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości, w ramach której miasto przekaże hucie 5 działek o łącznej powierzchni ok. 3,2 ha, a Stolzle odda 7 działek w strefie Skorki (dzielnica Dźbów) o łącznej powierzchni ponad 5 hektarów.

Zamiana wiąże się z korzyściami dla obu stron. Dodatkowe tereny w pobliżu siedziby firmy umożliwią Stolzle dalszą rozbudowę zakładu i stworzenie nowych miejsc pracy. Z kolei objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunty w strefie Skorki mają szanse zostać przyłączone do pobliskich terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a tym samym wykorzystane przez potencjalnych inwestorów.

Potwierdzona decyzją Rady Miasta wola zamiany działek została zawarta w porozumieniu, jakie miasto podpisało ze Stolzle Częstochowa S.A. pod koniec listopada 2014 r. Szczegółowe warunki zamiany, wraz z rozliczeniem ewentualnej różnicy w wartości zamienianych nieruchomości, zostaną określone po sporządzeniu aktualnych operatów szacunkowych wszystkich działek.

Wartość 7 działek w strefie Skorki to ok. 2 mln 154 tys. zł (tj. 43 zł za metr kwadratowy). Jeżeli chodzi o miejskie grunty przy ul. Rząsawskiej w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów Urząd Miasta posiada wycenę największej działki o powierzchni ok. 2,35 ha. Jej wartość bez składnika budowlanego to blisko 1 mln 605 tys. zł (czyli 68,37 zł za metr kw.).
Umowa dotycząca zamiany nieruchomości powinna zostać zawarta do końca marca 2015 r.