Łącznie ponad 5 mln 637 tys. złotych ze sprzedaży działek przy ul. Bukowskiej w Poznaniu zasili konto Agencji Mienia Wojskowego, po podpisaniu aktów notarialnych. Nieruchomości udało się sprzedać po dokonaniu geodezyjnego podziału.

20 sierpnia w Gorzowie Wlkp. pod młotek trafiło pięć pozycji przetargowych. Ceny wywoławcze wahały się od 8 do 1 mln 200 tys. złotych. Zainteresowanie uczestników skupiło się na nieruchomościach położonych na terenie historycznego Folwarku Edwardowo. 1 mln 919 tys. za działkę zabudowaną zabytkową willą zaoferowała osoba prywatna. Dwie pozycje na łączną kwotę 5 mln 454 tys. złotych wylicytowała firma z branży budowlanej. Po uwzględnieniu przysługujących bonifikat nowi właściciele zapłacą odpowiednio: ponad 1 mln 67 tys. złotych oraz prawie 4 mln 570 tys. Zyski ze sprzedaży nieruchomości AMW przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Agencja Mienia Wojskowego, po zeszłomiesięcznej sprzedaży działek przy ul. Lotniczej w Poznaniu, chwali się kolejnym udanymi przetargami. Tym razem znaleziono chętnych na zakup części terenów przy ul. Bukowskiej 237. Choć zabrakło zainteresowanych najdroższymi pozycjami, to Agencja wyłoniła kandydatów na nabywców na działki 49/20, 49/22 oraz 49/23. Każda z udziałem w działce 49/21. To tereny częściowo usytuowane na obszarze zespołu dworsko-pałacowego Folwark Edwardowo, wpisane do rejestru zabytków. Na pierwszą ze sprzedanych pozycji wpłacono dwa wadia, jednak ostatecznie do przetargu przystąpił tylko jeden oferent. Nieruchomość o pow. przeszło 2 ha, po jednym postąpieniu, wylicytowała za kwotę 1  mln 919 tys. złotych osoba prywatna. Dzięki 50 proc. bonifikacie, która obejmuje 90 proc. obszaru działki przyszły właściciel zapłaci ponad 850 tys. mniej.

Kandydat na nabywcę jest już po wstępnych rozmowach z konserwatorem zabytków i planuje renowację willi oraz otaczającego ją parku. Zniżka przysługuje też inwestorowi, który zdecydował się na zakup pozycji nr 4 i 5, o łącznej pow. blisko 2,5 ha. Choć firma z branży budowlanej wylicytowała je za 1 mln 212 tys. i 4 mln 240 tys. złotych, to w sumie zapłaci za nie 4 mln 570 tys. Spółka nie ujawniła jeszcze swoich planów związanych z wykorzystaniem tego terenu.

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego każdą z wylicytowanych działek można przeznaczyć na szeroko rozumianą działalność usługowo - handlową. Bliskość Portu Lotniczego Poznań-Ławica stwarza dodatkową szansę na realizację dochodowej inwestycji i spełnienie biznesowych planów. Nowi właściciele muszą jednak wziąć pod uwagę zalecenia konserwatora zabytków. Zarówno na poziomie planowania, jak i wykonania. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości, gdzie znajduje się zabytkowa willa oraz odznaczająca się historyczną wartością, ceglana brama. Inwestor będzie zobligowany do zapewnienia ochrony oraz zachowanie oryginalnej zabudowy i układu przestrzennego czy dostosowanie nowych obiektów do istniejących już form zabytkowych. Podobne wymagania musi spełnić też firma, która wylicytowała działki, gdzie usytuowane są głównie obiekty magazynowe.

Po raz ostatni w całości nieruchomość przy Bukowskiej wystawiono do sprzedaży w maju 2012 roku. Wówczas cena za ponad 10,5 ha wynosiła 20 mln złotych. Zorganizowany 20 sierpnia br. przetarg był pierwszym, na który trafiły wszystkie działki powstałe w wyniku podziału geodezyjnego.