Firma doradcza Knight Frank podsumowała warszawski rynek biurowy w IV kwartale 2013 roku na rynku biurowym w Warszawie.

Warszawa, z łącznymi zasobami 4,12 mln mkw. powierzchni biurowej, pozostaje najbardziej rozwiniętym rynkiem biurowym w Polsce. W 2013 roku oddano do użytku 17 budynków biurowych, które powiększyły zasoby stołecznego rynku o 294.000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

- Należy podkreślić, że na koniec grudnia 2013 roku podaż w budowie osiągnęła nienotowany dotychczas poziom – na etapie realizacji zidentyfikowano około 721.000 mkw. powierzchni biurowej. Wzmożonej aktywności deweloperów towarzyszył ożywiony popyt obserwowany w sektorze biurowym, co znalazło odzwierciedlenie w liczbie zawartych transakcji. W 2013 roku podpisano umowy najmu około 633.600 mkw. powierzchni biurowej, natomiast roczna absorpcja netto wyniosła 191.000 mkw. i osiągnęła najwyższy poziom od 5 lat - mówi Elżbieta Czerpak, dyrektor Działu Badań Rynku w Knight Frank.

Znacząca ilość nowej podaży oddanej do użytku w 2013 roku przyczyniła się do wzrostu wskaźnika pustostanów. Tendencja wzrostowa obserwowana jest już od dwóch lat. W IV kwartale 2013 roku wskaźnik ten wyniósł 12,7 proc. i był wyższy o 2 pp. w stosunku do końca 2012 roku. W 2013 roku w Warszawie nabywców znalazły nieruchomości biurowe o łącznej wartości 909,8 mln EUR, czyli jedynie o 8 mln EUR mniej niż w roku 2012.

- Wysoka aktywność inwestorów została odnotowana także w innych segmentach rynku nieruchomości inwestycyjnych. Skumulowana wartość projektów sprzedanych w Polsce w 2013 roku wyniosła ponad 3 mld EUR - uzupełnia Elżbieta Czerpak, dyrektor Działu Badań Rynku w Knight Frank.