Rozwiązania dla inteligentnych miast i przemysłu 4.0., usługi dla biznesu, energetyka i farmaceutyka oraz e-mobilność - to obszary nowych szans dla japońskich inwestorów w Polsce. Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz firma prawnicza Kochański & Partnerzy opracowały raport, którym chcą przekonać biznes  z Kraju Kwitnącej Wiśni do większego zaangażowania kapitałowego w Polsce. Premiera publikacji Poland: Land of rising opportunities odbywa się podczas seminarium inwestycyjnego organizowanego przez Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Tokio, 17 kwietnia 2019 roku.

Obok Amerykanów i Niemców, Japończycy należą do kluczowych zagranicznych inwestorów w Polsce. W ponad 300 firmach utworzyli oni blisko 40 tys. miejsc pracy, z czego 17 tys., przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (wcześniej PAIiIZ). Sektory, w jakie do tej pory japońscy inwestorzy najczęściej angażowali kapitał, to głównie motoryzacyjny, spożywczy czy elektroniczny. W ostatnich latach firmy z Kraju Kwitnącej Wiśni dołączyły do podmiotów inwestujących w rozwój polskiej branży e-mobilności.

W raporcie Poland: Land of rising opportunities PAIH i Kancelaria Kochański & Partnerzy wskazały najbardziej perspektywiczne polskie branże dla japońskich inwestorów. Twórcy publikacji przekonują, że rozwiązania dla inteligentnych miast i przemysłu 4.0., BSS, energetyka i farmaceutyka oraz e-mobilność to obszary szczególnie wysokich szans dla kapitału z Japonii.

– Japońscy inwestorzy angażują się w projekty inwestycyjne w Polsce, które są dużo bardziej zaawansowane technologicznie niż jeszcze dekadę temu. Atrakcyjności polskiego rynku sprzyja przede wszystkim dynamiczne środowisko biznesowe, w tym rosnący poziom innowacyjności sektorów czy większe zwroty z inwestycji, niż średnia w Europie. Japoński kapitał docenia też dobrze skrojoną do oczekiwań inwestorów ofertę zachęt inwestycyjnych. Polska ma do zaoferowania jedną z najwyższych wśród krajów rozwiniętych ulg podatkowych dla prowadzących działalność badawczo - rozwojową. Dodatkowo wsparcie w ramach strefy ekonomicznej dostępne jest praktycznie na terenie całego kraju. Zachęcamy kolejne firmy z Japonii do zaangażowania się zarówno w tradycyjne dla nich sektory, jak motoryzacja czy przemysł spożywczy, ale również w obszary nowych szans, w których Polska ma istotne przewagi konkurencyjne - czyli m.in. smart-cities, e-mobilność czy BSS. – wyjaśnia Krzysztof Senger, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Autorzy raportu adresowanego do japońskich przedsiębiorców zauważają, że Polska jest regionalnym hubem nowoczesnych usług dla biznesu, a w blisko 1200 nadwiślańskich centrach SSC/BPO pracuje już ok. 300 tys. ludzi. Argumentami przemawiającymi za lokowaniem w Polsce inwestycji tego typu, również przez japońskie firmy, jest bardzo dobry dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej i jej etyka zawodowa. Takie czynniki były istotne m.in. dla spółki Fujitsu, która zatrudnia w centrach usług firmy w Polsce już ponad 13 tys. pracowników.

Twórcy publikacji wskazują także, że dla zaawansowanych usług dla biznesu (BSS) wciąż atrakcyjne pozostają duże polskie ośrodki miejskie, jak Kraków, Warszawa czy Wrocław. Jednak rosnące znaczenie mają średniej wielkości miasta akademickie w całym kraju.

Raport pokazuje, że wzrasta atrakcyjność Polski, również wśród japońskich inwestorów, w jeden z najnowszych sektorów produkcyjnych, czyli branżę e-mobilności. Dzięki wielu znaczącym inwestycjom zagranicznym od kilkunastu miesięcy w Polsce rośnie unikalny na skalę europejską, ekosystem producentów i poddostawców.

Jak czytamy w publikacji, bodźcem do rozwoju tego sektora była silna pozycja Polski na tle europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, a także „dojrzały” ekosystem biznesu, polskich instytucji okołobiznesowych oraz szkolnictwa wyższego. Dzięki sprawnej sieci powiązań ulokowane w Polsce zakłady mogły rozwijać działalność B+R. Autorzy raportu piszą również o znaczącym wkładzie japońskich inwestorów w rozwój tradycyjnego sektora automotive, zauważając, że połowa zainwestowanego kapitału między Odrą a Wisłą powędrowała właśnie do tego segmentu rynku. Na motoryzacyjnej mapie Polski znajdują się już zarówno japońskie reinwestycje (np. Toyoty), jak i projekty przedsiębiorstw niezwiązanych do tej pory z naszym krajem (np. Mitsui High-tech).

– Japońskie firmy wniosły ogromny wkład w postęp technologiczny polskiej gospodarki, a dzięki inwestycjom w zakłady produkcyjne i centra usług, pokonały dystans do swoich klientów końcowych w Europie Zachodniej i zwiększyły udział w globalnych łańcuchach dostaw wielu światowych marek. Nowe możliwości współpracy inwestycyjnej stwarzają uchwalona w zeszłym roku przez polski parlament ustawa o wspieraniu inwestycji oraz wejście w życie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. W naszym raporcie wskazaliśmy japońskim przedsiębiorcom sektory, w których perspektywy dla realizacji najbardziej zaawansowanych projektów są największe - jak farmaceutyka, czy energetyka. Liczymy, że Japończycy założą nad Wisłą jeszcze więcej prosperujących przedsięwzięć” – zaznacza Piotr Kochański, partner zarządzający w Kochański & Partners.

Twórcy publikacji zauważają, że poprawa efektywności energetycznej dotyczy wielu gałęzi polskiej gospodarki, a wsparciem dla realizacji inwestycji jest formuła kontraktu na efekt energetyczny. Według autorów raportu obszarem z ogromnym potencjałem inwestycyjnym jest również energetyka, przede wszystkim odnawialna.

Eksperci PAIH i K&P są ponadto przekonani, że Polska szybko skraca dystans do najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek. Liczne centra B+R, demonstrują wysoką wartość naszego kraju, jako gracza ligi europejskiej przemysłu 4.0., a poziom rozwoju segmentu fin-tech w bankowości, a także telekomunikacji, e-zdrowia i e-commerce to dobry prognostyk na najbliższą przyszłość. Prezentacja potencjału polskich rozwiązań z zastosowaniem technologii sztucznej inteligencji dla przemysłu 4.0. mogliśmy zobaczyć w kwietniu podczas największych targów przemysłowych świata Hannover Messe 2019, gdzie o kontrakty walczyło 20 innowatorów znad Wisły.

Sektorem wysokich szans dla japońskich firm jest przemysł farmaceutyczny. Wartość polskiego rynku farmaceutycznego sięga już ponad 38 mld zł (około 10 mld $). Ta branża to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów polskiej gospodarki, rosnący blisko 5% rok do roku. Jak zauważają autorzy publikacji, tak szybkie tempo wzrostu sektora jest możliwe dzięki wysoce wykwalifikowanym pracownikom i finansowych instrumentach wsparcia innowacji.

Oprócz analizy perspektywicznych sektorów współpracy inwestycyjnej, raport PAIH i Kochański & Partnerzy przybliża makroekonomiczną sytuację Polski, prawo podatkowe, rynek M&A oraz czynniki wpływające na atrakcyjność inwestycyjną kraju - jak poprawiająca się jakość infrastruktury transportowej. Elementem publikacji są również referencje japońskich inwestorów, a także prezentacja instrumentów wsparcia inwestycji.