44 mld dolarów - tyle wynosi suma zainwestowana w zagranicznych inwestycjach przez polskie firmy.

"Rzeczpospolita" cytuje agatę Wancio z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur: " Po zastoju w latach 2008 - 2009 firmy wyraźnie się ożywiają. Ich ekspansja rusza w kierunku nowych, pozaeuropejskich rynków".  W tym roku może paść kolejny rekord zagranicznych inwestycji Polski. Polskie firmy stawiają szczególnie na kraje Ameryki Południowej i Azję.

Przykładem mogą być inwestycje mięsnej Konspol, która planuje budowę zakładów w Chinach i Indonezji. Jednak Polacy inwestują również w sąsiedztwie m.in. w Czechach.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej".