Polska popiera powstanie unijnego funduszu inwestycyjnego, ale czeka na rozstrzygnięcie kluczowych kwestii.

Na początku w Europejskim Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) znajdzie się 21 mld euro, które przekaże Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny. Docelowo wartość funduszu wyniesie 315 mld euro, zaś Unia liczy, że brakującą dorzucą prywatni inwestorzy. Jednak to może nie wystarczyć, stąd potrzeba uzyskania środków z funduszy narodowych. Polska jest na "tak", ale czeka na wyjaśnienie m.in. czy wkład narodowy będzie liczony ptzez Eurostat do deficytu lub długu publicznego.

"PB" cytuje Artura Radziwiłła, wiceministra finansów: "Oczekujemy takiego sformułowania rozporządzenia o EFIS, które pozwoliłoby Eurostatowi na wydanie wiążącej opinii o bezpiecznym klasyfikowaniu wkładów do EFIS". Polska oczekuje również kontroli nad zasadami inwestycji funduszu, w przypadku gdy zdecyduje się na wkład finansowy.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej".