Księga wieczysta to najważniejszy dokument dla każdej nieruchomości. Zawiera wiele istotnych informacji i powinna być dokładnie sprawdzona przed zakupem mieszkania czy działki. Zwłaszcza, że księgi wieczyste są jawne i łatwo można uzyskać do nich dostęp np. w formie elektronicznej.

Księga wieczysta opisuje stan prawny nieruchomości, tyczy się to zarówno budynków, lokali, jak i nieruchomości gruntowych. Przed zakupem nieruchomości warto zapoznać się ze wszystkimi informacjami na jej temat, aby mieć pewność, że wiemy jaką dokładnie nieruchomość kupujemy, czy nie jest ona zadłużona i czy nie ciążą na niej np. prawa osób trzecich jak prawo pierwokupu lub też nie została ustanowiona hipoteka. Księga wieczysta zawiera przydatne informacje o aktualnym właścicielu nieruchomości, a także szczegółowy opis nieruchomości. Wgląd do księgi wieczystej przyda się nie tylko przed zakupem nieruchomości, ale także podczas jej wynajęcia, w sprawach spadkowych, a także gdy w grę wchodzi darowizna, której przedmiotem jest nieruchomość. Warto pamiętać o tzw. rękojmi ksiąg wieczystych, która oznacza, że informacje zawarte w księgach wieczystych są zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku jakichkolwiek nieścisłości, treść księgi wieczystej jest rozstrzygająca. Prawa wpisane w księdze wieczystej mają pierwszeństwo przed prawami niewpisanymi do księgi. Przeglądając księgę wieczystą można się jednak natknąć na wzmiankę o tym, że do Sądu Rejonowego wpłynął wniosek o wpis do księgi wieczystej, a więc jej treść ulegnie wkrótce zmianie. Warto wziąć to pod uwagę planując zakup mieszkania, aby upewnić się, że będziemy w stanie zapoznać się ze wszystkimi informacjami na temat nieruchomości.

Jak zbudowana jest księga wieczysta?

Zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmuje się Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Każda księga wieczysta zbudowana jest w określony sposób. Już sama okładka księgi pomoże nam uzyskać istotne informacje, takie jak numer księgi, a także powód dla którego została ona założona. Okładka zawiera też kod i nazwę wydziału Sądu Rejonowego, który zajmuje się jej prowadzeniem. Każdą księgę wieczystą dzieli się na 4 działy. Dział I to oznaczenie nieruchomości (Dział I-O) oraz spis praw związanych z własnością (Dział I-Sp). Znajdziemy tam informacje o dokładnej lokalizacji nieruchomości, jej opis czy dane na temat wielkości udziału w nieruchomości wspólnej. Dział II księgi wieczystej to z kolei wszelkie informacje o właścicielu nieruchomości i tego, w jaki sposób wszedł on w posiadanie np. działki czy mieszkania. Księga wieczysta ujawnia dokument, na podstawie którego dana osoba jest właścicielem nieruchomości. Może to być np. umowa sprzedaży czy darowizny. Dział III księgi wieczystej to prawa, roszczenia i ograniczenia. Z tej części księgi wieczystej można dowiedzieć się, czy istnieją jakieś ograniczenia w rozporządzaniu lokalem np. prawo pierwokupu, roszczenie o przeniesieniu własności lub wszczęcie egzekucji przez komornika. Pusty dział III księgi wieczystej to dobra wiadomość np. dla osób planujących kupić daną nieruchomość, gdyż oznacza to, że na nieruchomości nie ma żadnych praw osób trzecich i będzie nią można w przyszłości swobodnie rozporządzać. Jeśli jednak wpis w dziale III istnieje, to warto poznać szczegóły i okoliczności poszczególnych wpisów i w miarę możliwości postarać się o ich wykreślenie. Ostatnia część księgi wieczystej to dział IV – Hipoteka, gdzie znajdzie się wpis o tym, czy mieszkanie lub jest obciążone hipoteką.

Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej?

Warto pamiętać o tym, że księgi wieczyste są jawne. Oznacza to, że każdy może je przeglądać. Wystarczy tylko znać numer księgi wieczystej. Numer księgi składa się zawsze z trzech części. Pierwsze 4 znaki numeru księgi to kod wydziału Sądu Rejonowego prowadzącego księgę, następne 8 cyfr to numer księgi nadawany zgodnie z repertorium ksiąg w danym sądzie, a ostatnia cyfra numeru księgi to nadawana automatycznie cyfra kontrolna. Księgi wieczyste można przeglądać m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli numer księgi wieczystej nie jest nam znany, to można go uzyskać w Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego lub skontaktować się z Sądem Rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości i złożyć stosowny wniosek o udostępnienie numeru księgi wieczystej. Należy się tutaj jednak wykazać interesem prawnym do nieruchomości.

Jak wyszukać księgę wieczystą po numerze działki?

Numer księgi wieczystej wcale nie jest konieczny do tego, aby uzyskać do niej dostęp. Wystarczy znać adres nieruchomości, numer działki lub jej identyfikator. Istnieją wyszukiwarki, które odpłatnie umożliwiają sprawdzenie numeru księgi wieczystej. Chcąc wyszukać księgę po identyfikatorze działki, warto pamiętać o tym, że jest to oznaczenie zbudowane z ciągu cyfr, które precyzyjnie określają położenie działki w terenie. Każda działka ma przypisany swój indywidualny numer. Najprostszym rozwiązaniem będzie wyszukanie księgi wieczystej po adresie nieruchomości. Porady, jak zrobić to w szybki i łatwy sposób można znaleźć na stronie Ksiegi-wieczyste.org.