Konsorcjum Hochtief  Polska, Hochtief Solutions i Hitachi Zosen Inova (lider) zakończyło w ramach realizacji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) budowę nadziemnej betonowej konstrukcji bunkra, której najwyższa ściana ma 43,5 m wysokości.

Jest to jeden z głównych elementów ciągu technologicznego ITPOK. Będą do niego trafiały odpady zaraz po ich rozładunku. Budowa tej części instalacji zaczęła się z początkiem lipca i trwała około 5 miesięcy. Cała konstrukcja bunkra została wykonana z betonu zbrojonego.

Inwestycja ITPOK jest realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), gdzie partnerem publicznym jest miasto Poznań, a funkcję partnera prywatnego pełni firma SITA Zielona Energia, będąca częścią grupy SUEZ ENVIRONNEMENT, która zrealizowała i zarządza blisko 50 takimi instalacjami w Europie. Wykonanie prac projektowych w zakresie technologii i robót budowlanych, a także ich realizację, SITA Zielona Energia powierzyła konsorcjum Hitachi Zosen Inova, Hochtief Polska oraz Hochtief Solutions.

Spalarnia odpadów o wydajności 210 000 ton rocznie zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016 roku i będzie eksploatowana przez następne 25 lat przez SITA Zielona Energia. Zakres prac realizowanych przez konsorcjumz udziałem Hochtief Polska i Hochtief Solutions obejmuje zaprojektowanie i budowę kompletnej technologii, obiektów kubaturowych, wewnętrznej infrastruktury drogowej i towarzyszącej wraz z instalacjami.