Firma P3 Logistic Parks mianowała Tomasza Wierzbickiego na stanowisko Zarządcy Nieruchomości w Polsce, w związku z tegorocznym nabyciem dwóch parków magazynowych, co zwiększyło powierzchnię krajowego portfolio firmy ponad dwukrotnie.

W ostatnich siedmiu latach Wierzbicki (40) nadzorował zarządzanie budową i obiektami w parkach P3 Błonie i P3 Piotrków z ramienia poprzedniego właściciela przed ich przejęciem, co nastąpiło w ubiegłym miesiącu. Będzie kontynuować pracę na tym stanowisku i będzie odpowiedzialny za dwa inne parki P3 w Polsce – Mszczonów i Poznań.

Andrzej Wroński, dyrektor ds. zarządzania aktywami i nieruchomościami w firmie P3 na Europę Środkowo-Wschodnią (CEE), powiedział: „Tomasz jest ósmym w tym roku nabytkiem do naszego zespołu w regionie CEE, w którym portfolio firmy P3 zwiększyło się o ponad 1 milion metrów kwadratowych na przestrzeni 12 ostatnich miesięcy. Tomasz posiada dwudziestoletnie, cenne doświadczenie w branży nieruchomości, w związku z czym liczymy na jego wkład w rozwój firmy, doskonaląc obsługę klienta i rozwijając działalność na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.“

Wierzbicki jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, a przed siedmioletnią pracą w CA Immobilien na stanowisku zarządcy budowy i obiektów w obu parkach, pracował w charakterze kierownika projektu w firmie deweloperskiej Menard & Doswell. Jego kariera w branży nieruchomości obejmuje również 10 lat w zarządzaniu projektami, projektowaniu architektonicznym i roli pośrednika nieruchomości. Ukończył studia inżynierskie na kierunku budownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz studia magisterskie na kierunku finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Tomasz Wierzbicki powiedział: „Świetnie jest dołączyć do tak ambitnej i dynamicznej firmy, jak P3, która dostrzega, że Polska odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia prawdziwie ogólnoeuropejskiej platformy. Cieszę się, że mogę stać się częścią doświadczonego zespołu, rozwijającego obecność P3 w Polsce poprzez wykorzystanie pełnego potencjału parków.“